Polecamy
26,00 PLN 32,00 PLN

  Żyjemy w bardzo „ciekawych czasach”, w dobie dynamicznej transformacji komunikacji... więcej >

W jaki sposób rozwiązać umowę?

Data dodania: 02.02.2015

W jaki sposób rozwiązać umowę?

W prawie cywilnym obowiązuje zasada dotrzymywania umów (z łac. pacta sunt servanda). Wobec tego regułą powinno być wygaszenie kontraktu na skutek jego wykonania.

Są jednak i takie umowy, które kończy upływ terminu. Również strony swoimi czynnościami mogą spowodować wcześniejsze zakończenie umowy. Należą do nich rozwiązanie umowy za porozumieniem stron oraz czynności jednostronne w postaci wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy.

Umowa może wygasać na skutek jej wykonania, nadejścia określonego w niej terminu lub też na skutek czynności prawnych podejmowanych przez strony, jak rozwiązanie, wypowiedzenie czy odstąpienie. Nie są to pojęcia tożsame i nie mogą być dowolnie wykorzystywane w praktyce.

Możliwe warianty zakończenia umowy o charakterze ciągłym (czyli np. umowy najmu, dzierżawy, użyczenia, umowy agencyjnej, o świadczenie usług) zależą przede wszystkim od tego, czy stosunek zobowiązaniowy został nawiązany na czas oznaczony – wówczas wygasa z upływem tego terminu (choć możliwe jest także jego przedłużenie), czy na czas nieoznaczony – w takiej sytuacji do wygaśnięcia umowy może dochodzić w wyniku wypowiedzenia. 

Źródło: winienczyma.bn.org.pl


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP