Polecamy
49,00 PLN

Laureat Nagrody Naukowej SBP im. Adama Łysakowskiego za rok 2019 Publikacja zbiorowa Mai... więcej >

Jak cyfryzacja wpływa na funkcjonowanie administracji publicznej – wyniki badania

Data dodania: 03.02.2015

Jak cyfryzacja wpływa na funkcjonowanie administracji publicznej – wyniki badania

Pod koniec ubiegłego roku na zlecenie MAiC przeprowadzono piątą edycję badania „Wpływ cyfryzacji na działanie urzędów administracji publicznej w Polsce”. Informacje zebrano z ponad 1600 urzędów administracji samorządowej (urzędy gminne, powiatowe i marszałkowskie) oraz administracji państwowej, w tym rządowej.

Raport z badania wskazuje, że 75% urzędów wymaga od aplikujących na stanowiska merytoryczne posiadania kompetencji informatycznych. Urzędy coraz częściej dbają o rozwój umiejętności cyfrowych pracowników – 51% szkoliło pracowników (44% w 2013 r.), a 27% deklarowało, że nowi pracownicy podlegają obowiązkowi szkoleniowemu w tym zakresie.
Ponadto znakomita większość (85%) urzędów ocenia pozytywnie rezultaty projektów informatycznych finansowanych z funduszy unijnych, a 72% jednostek administracji samorządowej i 51% rządowej planuje skorzystać ze środków europejskich w latach 2015-2020.

Źródło: MAiC


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP