Polecamy
Bogumiła Staniów 20,00 PLN 38,00 PLN

Dla powodzenia książki popularnonaukowej potrzebny jest ogólny wysiłek autora,  wydawcy,... więcej >

Czy powołać ABI?

Data dodania: 03.02.2015

Czy powołać ABI?

ABI to skrót od administratora bezpieczeństwa informacji. Od stycznia 2015 r. organizacje przetwarzające dane osobowe mogą zdecydować o tym, czy zgłaszać rejestrację zbiorów danych do GIODO, czy powołać ABI, który będzie „wewnętrznym inspektorem ochrony danych”. Co w praktyce oznacza to dla organizacji pozarządowych?

Miniony rok przyniósł zmiany w ustawie o ochronie danych osobowych:

  • opublikowano Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26.06.2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1182),
  • do tekstu jednolitego ustawy o ochronie danych osobowych wprowadzono zmiany merytoryczne wynikające z zapisów ustawy z dnia 7.11.2014 r. o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej (Dz. U. z 2014 r., poz. 1662), które obowiązują od 1 stycznia 2015 r.

Dotyczą one wszystkich instytucji i organizacji przetwarzających dane osobowe.

Zmiany wprowadzone w ustawie dotyczą przede wszystkim roz. 2. (organ ochrony danych osobowych); roz. 5. (zabezpieczenie danych osobowych) i roz. 6. (rejestracja zbiorów danych osobowych oraz administratorów bezpieczeństwa informacji).

Czytaj całość.

Źródło: ngo.pl


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP