Polecamy
Halina Mieczkowska 28,00 PLN

… należy skonstruować odpowiednio rozbudowany schemat opisu bibliograficznego, który by przede... więcej >

Czy warto likwidować małe szkoły?

Data dodania: 06.02.2015

Czy warto likwidować małe szkoły?

Szefowa MEN na konferencji prasowej przypomniała argumenty, które przemawiają za nielikwidowaniem małych szkół.

Do 28 lutego macie Państwo czas na podjęcie decyzji o ewentualnej likwidacji szkół na Waszym terenie. To trudne zadanie i nie jest moją intencją ograniczanie Państwa niezależności w podejmowaniu tego typu decyzji. Proszę jednak i apeluję, aby przed przesądzeniem losów tych szkół, zwłaszcza małych szkół podstawowych, raz jeszcze rozważyć wszystkie argumenty – napisała w liście, który trafił dziś do samorządowców, minister edukacji narodowej Joanna Kluzik-Rostkowska.

Zdaniem minister edukacji narodowej małe szkoły mogą pełnić wiele dodatkowych funkcji. Od 1 września 2015 r. wszystkie dzieci 4-letnie, a od 2017 r. - 3-letnie, będą miały prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego. Dzieci mogłyby uczestniczyć w zajęciach wychowania przedszkolnego w budynku szkolnym. Małe szkoły na obszarach wiejskich mogą stanowić swoiste centra kultury (łączyć funkcję biblioteki, przedszkola, uniwersytetu III wieku), miejsca życia społeczności lokalnej (spotkań kulturalnych, siedziba komisji wyborczej, etc.).

Joanna Kluzik-Rostkowska mówiła także o wsparciu finansowym dla małych szkół.

Źródło: MEN


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP