Polecamy
Marcin Blicharski 20,00 PLN 25,00 PLN

Książka zachęca bibliotekarzy do organizowania kursów komputerowych dla seniorów, a tych którzy... więcej >

Przerwę w świadczeniu pracy należy wykazać w drukach ZUS

Data dodania: 12.02.2015

Przerwę w świadczeniu pracy należy wykazać w drukach ZUS

Płatnik składek w przekazywanych do ZUS za ubezpieczonych za dany miesiąc kalendarzowy raportach składkowych rozlicza im składki na poszczególne fundusze ubezpieczeniowe. Z kolei w tzw. drukach świadczeniowych wykazuje m.in. wszelkie przerwy związane z brakiem opłacania składek za takie osoby.

Co istotne, o przyczynie przerwy informuje organ rentowy poprzez wpisanie odpowiedniego kodu świadczenia/przerwy. Pamiętać także powinien o prawidłowym ustaleniu miesiąca, w którym wykaże na formularzu ZUS RSA okres nieobecności ubezpieczonego w pracy.

Po upływie każdego miesiąca kalendarzowego płatnik składek (np. pracodawca) przekazuje do ZUS imienne raporty miesięczne w terminie ustalonym dla rozliczania składek. Wśród tych dokumentów znajdują się m.in. raporty:

  • ZUS RCA – „Imienny raport miesięczny o należnych składkach i wypłaconych świadczeniach”; zwany raportem składkowym, płatnik rozlicza w nim składki należne m.in. za pracowników, ustalone od podstawy wymiaru, którą stanowi przychód w rozumieniu przepisów ustawy o pdof,
  • ZUS RSA – „Imienny raport miesięczny o wypłaconych świadczeniach i przerwach w opłacaniu składek”; zwany raportem świadczeniowym, płatnik wykazuje w nim informacje o wypłaconych świadczeniach (np. zasiłkach) i przerwach w opłacie składek ubezpieczeniowych (np. spowodowanych urlopem bezpłatnym).

Raporty te dołącza się do deklaracji rozliczeniowej, tj. formularza ZUS DRA i jako komplet dokumentów rozliczeniowych przekazuje za każdy miesiąc kalendarzowy do ZUS.

Czytaj całość.

Źródło: winienczyma.bn.org.pl


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP