Polecamy
28,00 PLN 35,00 PLN

Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE... więcej >

Amortyzacja środków trwałych zakupionych z dotacji w planie finansowym lat następnych

Data dodania: 16.02.2015

Amortyzacja środków trwałych zakupionych z dotacji w planie finansowym lat następnych

Pytanie dotyczy porady z listopadowego Poradnika Instytucji Kultury z 2014 r. pt. „Dotacja celowa z lat ubiegłych w planie finansowym roku bieżącego”, s. 14. Wynika z niej, że dotacji wydatkowanej w roku poprzednim nie należy ujmować w planie finansowym roku obecnego.

Jednak dane te będą pojawiać się w sprawozdaniu z wykonania planu finansowego (stopniowa amortyzacja równolegle do pozostałych przychodów operacyjnych), co spowoduje, że wykonane przychody i koszty nie będą miały pokrycia w planie. Jak rozwiązać ten problem?

Zwracam uwagę, że ujęcie w planie finansowym dotacji, a amortyzacja środków trwałych nią sfinansowanych to nie jest to samo.

Plan finansowy instytucji kultury musi zachować minimalne ramy treściowe określone w art. 31 Ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w pozostałym zakresie jego szczegółowość zależy od potrzeb instytucji kultury oraz wymogów organizatora. W przypadku gdy instytucja kultury realizuje wydatki majątkowe, muszą być one wyodrębnione w planie. 

Sytuacja taka nastąpi zawsze w przypadku ujęcia w planie dotacji celowej na inwestycje i wówczas wydatki majątkowe muszą być planowane co najmniej w wysokości tej dotacji. W roku otrzymania dotacji na inwestycje w planie finansowym trzeba ją wykazać w przychodach oraz kosztach (wydatkach).

Czytaj całość.

Źródło: Portal Instytucji Kultury


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP