Polecamy
Małgorzata Kowalska 38,00 PLN 47,00 PLN

Crowdsourcing internetowy – pozytywny wymiar partycypacji społecznej. Konteksty – istota... więcej >

Stanowisko Centrum Cyfrowego ws. Jednolitego Rynku Cyfrowego

Data dodania: 19.02.2015

Stanowisko Centrum Cyfrowego ws. Jednolitego Rynku Cyfrowego

W związku z toczącą się debatą oraz pracami Komisji Europejskiej nad wdrożeniem Jednolitego Rynku Cyfrowego (Digital Single Market) w Unii Europejskiej, Centrum Cyfrowe przedstawiło Ministerstwu Gospodarki swoje stanowisko w sprawie priorytetów cyfrowych MAiC.

Inicjatywa nowej Komisji Europejskiej dotycząca Jednolitego Rynku Cyfrowego, stanowi kontynuację projektu rozpoczętego w 2010 roku w ramach tzw. Agendy Cyfrowej. Podstawowym celem jest stworzenie jednolitych ram prawnych dla rynku cyfrowego w Unii Europejskiej, co pozwoliłoby Europie dogonić takie gospodarki, jak USA czy Chiny. Wiąże się to między innymi ze stworzeniem wspólnych ram prawnych dla telekomunikacji, ochrony danych osobowych, handlu elektronicznego, czy e-administracji. Najistotniejszym obszarem, z punktu widzienia działalności Centrum Cyfrowego, są jednak wspólne ramy prawno-autorskie w kontekście postępujących zmian technologicznych. Obecnie prace znajdują się na etapie przygotowywania rozporządzenia unijnego nt. Jednolitego Rynku Telekomunikacyjnego (zob. więcej na temat DSM).


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP