Polecamy
Tomasz Kędziora 17,50 PLN 35,00 PLN

Przedmiotem publikacji jest próba zebrania wiadomości o początkach tworzenia spisów piśmiennictwa,... więcej >

Nieściągalne należności w kosztach

Data dodania: 27.02.2015

Nieściągalne należności w kosztach

Przedsiębiorca prowadząc działalność gospodarczą obowiązany jest jako przychód wykazać kwoty należne, nawet jeśli nie zostały one przez niego otrzymane. W przypadku problemów z późniejszym wyegzekwowaniem od kontrahentów tych kwot, istnieje możliwość zniwelowania negatywnych skutków takiej sytuacji. Wymaga to jednak spełnienia pewnych warunków określonych przez ustawodawcę.

Jednym ze sposobów na niezapłaconą należność jest utworzenie odpisu aktualizującego wartość takiej należności. Co prawda zasadniczo odpisy aktualizujące nie stanowią kosztów uzyskania przychodów, jednakże w myśl art. 23 ust. 1 pkt 21 ustawy o pdof i art. 16 ust. 1 pkt 26a ustawy o pdop, odpis taki może być przez podatnika zaliczony do kosztów podatkowych, jeśli:

  • został utworzony na podstawie przepisów o rachunkowości,
  • należność, na którą został dokonany odpis, została uprzednio zaliczona do przychodów należnych,
  • nieściągalność należności została odpowiednio uprawdopodobniona.

Czytaj całość.

Źródło: winienczyma.bn.org.pl


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP