Polecamy
Jacek Wojciechowski 40,00 PLN 59,00 PLN

Niniejsza monografia przedstawia aktualny stan wiedzy o bibliotekarstwie – z próbą zarysowania... więcej >

Wspomaganie działalności charytatywnej

Data dodania: 03.03.2015

Wspomaganie działalności charytatywnej

Czy samorządowa instytucja kultury może wspomagać działalność charytatywną, użyczając nieodpłatnie salę widowiskową i sprzęt oraz udostępniając czas pracowników obsługi? Czynności związane z obsługą pracownicy będą wykonywać w ramach umowy o pracę. 

Instytucja kultury może wspierać różnego rodzaju działania, w tym również działalność charytatywną, tylko w ramach realizowania celów zawartych w swoim statucie. Poza tym, wszelkie wydatki z tym związane musi uwzględniać plan finansowy instytucji kultury.

Podstawą działania instytucji kultury jest statut nadany przez organizatora, który określa m.in. zakres jej działalności (art. 13 ust. 2 pkt 2 Ustawy z 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, dalej: ustawa o działalności kulturalnej).

Czytaj całość.

Źródło: Portal Instytucji Kultury


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP