Polecamy
Małgorzata Kowalska 32,00 PLN 47,00 PLN

Crowdsourcing internetowy – pozytywny wymiar partycypacji społecznej. Konteksty – istota... więcej >

Wybierz wzór sprawozdania finansowego

Data dodania: 04.03.2015

Wybierz wzór sprawozdania finansowego

Sprawozdanie finansowe za 2014 rok musi być sporządzone według zasad określonych bezpośrednio w ustawie o rachunkowości. Możliwe wzory są dwa - organizacja wybiera jeden z nich.

Niezależnie od wyboru warto zadbać o to, żeby w sprawozdaniu jasno pokazać finanse organizacji.

Stowarzyszenia i fundacje mają coroczny obowiązek sprawozdawczy w postaci sporządzenia i złożenia sprawozdania finansowego za rok poprzedni do urzędu skarbowego.

Źródło: ngo.pl


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP