Polecamy
26,00 PLN 32,00 PLN

  Żyjemy w bardzo „ciekawych czasach”, w dobie dynamicznej transformacji komunikacji... więcej >

Stanowisko organizacji bibliotekarskich w sprawie udzielania pomocy finansowej na cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego

Data dodania: 06.03.2015

Stanowisko organizacji bibliotekarskich w sprawie udzielania pomocy finansowej na cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego

Stanowisko SBP, Stowarzyszenia EBIB, PFBN oraz KDBASP w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie udzielania pomocy finansowej na cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki oraz cyfrowe udostępnienie zasobów kultury w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

W ramach konsultacji publicznych rozporządzenie zostało skierowane do 36 podmiotów, z czego tylko jedna z nich to organizacja reprezentująca biblioteki. W tym miejscu należy wskazać na błąd w nazwie podmiotu - Związek Bibliotekarzy Polskich nie istnieje – działa natomiast Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. Misją SBP jest przede wszystkim działanie na rzecz rozwoju bibliotekarstwa, budowanie tożsamości zawodu bibliotekarza, integracja środowiska, a także kreowanie pozytywnego wizerunku bibliotek. Zasadnicze działania SBP nie koncentrują się wokół digitalizacji. W kontekście instytucjonalnym reprezentantem bibliotek są: Konferencja Dyrektorów Bibliotek Akademickich Szkół Polskich reprezentująca dyrektorów bibliotek i praktyków cyfryzacji, a także Stowarzyszenie EBIB, które działa od wielu lat na polu cyfryzacji w bibliotekach.


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP