Polecamy
Jacek Wojciechowski 40,00 PLN 59,00 PLN

Niniejsza monografia przedstawia aktualny stan wiedzy o bibliotekarstwie – z próbą zarysowania... więcej >

Jak określić miejsce pracy w umowie o pracę?

Data dodania: 09.03.2015

Jak określić miejsce pracy w umowie o pracę?

Zapis określający miejsce wykonywania pracy to jedno z kluczowych postanowień umowy o pracę. Wskazuje on nie tylko stałe miejsce wykonywania pracy, ale pośrednio decyduje również o tym, kiedy występuje podróż służbowa. Dlatego prawidłowe ustalenie miejsca wykonywania pracy w treści umowy o pracę, zgodnego z faktycznym stanem rzeczy, jest ważne nie tylko dla prawidłowej organizacji pracy, ale również dla rozliczania podróży służbowych.

Podstawowym sposobem ustalenia miejsca wykonywania pracy w umowie o pracę (co jest konieczne w świetle art. 29 § 1 K.p.) jest wskazanie jednego punktu/adresu. Odpowiada on najczęściej lokalizacji siedziby pracodawcy lub jego oddziału czy filii. Taka metoda określenia stałego miejsca pracy sprawdza się w przypadku pracowników, którzy świadczą pracę w siedzibie pracodawcy lub w innym, stałym miejscu prowadzenia przez niego działalności. Jedno miejsce wykonywania pracy (najczęściej siedziba firmy) pojawia się więc zazwyczaj w umowach o pracę pracowników działu administracyjnego. W konsekwencji pracownik, który w celu wykonania zadania służbowego wyjedzie poza granice miejscowości wskazanej jako stałe miejsce pracy, będzie odbywał podróż służbową. Trzeba przy tym pamiętać, że celem podróży służbowej nie powinno być wykonywanie w terenie swojej normalnej, codziennej pracy.

Czytaj całość.

Źródło: winienczyma.bn.org.pl


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP