Polecamy
10,00 PLN 27,00 PLN

Opracowanie: „Jan Muszkowski: ludzie, epoka, książki. Tradycje i kontynuacje” obejmuje... więcej >

Dotacja na zakup nowości wydawniczych z Biblioteki Narodowej - pytanie

Data dodania: 16.03.2015

Dotacja na zakup nowości wydawniczych z Biblioteki Narodowej - pytanie

Czy dotację z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych do bibliotek należy ująć w rachunku zysków i strat w dziale A. Przychody netto ze sprzedaży produktów (pozycja „Dotacje na działalność podstawową”) czy w dziale D. Pozostałe przychody operacyjne? Czy taką dotację należy zaksięgować na konto 740 „Dotacje” czy konto 760 „Pozostałe przychody operacyjne”?

Zakup nowości wydawniczych do biblioteki jest związany z jej działalnością podstawową (statutową), dlatego dotację na ten cel należy zaliczyć w rachunku zysków i strat do przychodów netto ze sprzedaży produktów.
Wyjaśnienie

Koszty działalności operacyjnej prezentowane w rachunku zysków i strat powinny być porównane z przychodami przeznaczonymi na jej finansowanie. Przyjęcie innego sposobu prezentowania dotacji może spowodować powstanie ujemnego wyniku finansowego na działalności statutowej i dodatniego na działalności operacyjnej. Prezentacja taka nie jest właściwa, gdyż działalność statutowa biblioteki może być finansowana z dotacji, a nie tylko ze sprzedaży produktów i usług.

Czytaj całość.

Źródło: Portal Instytucji Kultury


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP