Polecamy

Mazowiecki Bibliotekarz Roku 2014

Data dodania: 18.03.2015

Mazowiecki Bibliotekarz Roku 2014

Komisja powołana przez Zarząd Okręgu Mazowieckiego SBP na posiedzeniu w dniu 13 marca 2015 r. dokonała wyboru Mazowieckiego Bibliotekarza Roku 2014. Został nim Marcin Kamiński, starszy kustosz kierujący Krajowym Centrum Dystrybucji Publikacji NATO STO w Centralnej Bibliotece Wojskowej.

W roku 2014 wyróżniał się wszechstronną aktywnością w kraju i zagranicą w zakresie wojskowej informacji naukowej. Dzięki jego inicjatywom poprawiła się jakość usług informacyjnych wyrażająca się m. innymi trzykrotnym zwiększeniem wykorzystania baz danych udostępnianych w CBW. Jego umiejętności zostały dostrzeżone na forum międzynarodowym. Drugą kadencję pełni funkcję wiceprzewodniczącego Information Management Committee (IMC) przy NATO zajmującej się doradztwem i ekspertyzami w zakresie informacji i zarządzania wiedzą. Dzięki jego inicjatywom CBW poszerzyła współpracę z zagranicznymi bibliotekami. Marcin Kamiński organizował, m. innymi, wizyty studyjne zagranicznych bibliotekarzy w Polsce. Zorganizował i sprawował nadzór nad kwerendami prowadzonymi w Instytucie Polskim i Muzeum gen. Sikorskiego oraz w The National Archives w USA w celu wzbogacenia zbiorów Centralnej Biblioteki Wojskowej.

Aktywnie uczestniczył w pracach Społecznego Zespołu ds. Opracowania Inwentaryzacji i Wstępnej Dokumentacji Konserwatorskiej Samochodu Cadillac Fleetwood Special Józefa Piłsudskiego.

W 2014 roku Marcin Kamiński opublikował na łamach Studiów i Materiałów Centralnej Biblioteki Wojskowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego artykuły: Krajowe Centrum Dystrybucji Publikacji NATO STO w CBW oraz Media społecznościowe w badaniach NATO STO w świetle dokumentów zgromadzonych w Krajowym Centrum Dystrybucji Publikacji NATO STO.

II miejsce zajęła Justyna Wioletta Stępień, starszy kustosz, zastępca dyrektora Biblioteki Uczelni Łazarskiego w Warszawie i Menadżer Oficyny Wydawniczej tej Uczelni. Łączy pracę bibliotekarską i organizacyjną z działalnością naukową i społeczną (otwarty przewód doktorski „Zachowania konsumentów na rynku usług bibliotecznych. Uwarunkowania, tendencje zmian”). Jest członkiem Zarządu Sekcji Niepaństwowych Szkół Wyższych SBP.

nad. Przewodnicząca Zarządu Okręgu Mazowieckiego SBP Joanna Pasztaleniec-Jarzyńska


Projekt SBPProjekt SBP
Projekt SBPProjekt SBP
Projekt SBPProjekt SBP
Serwis SBPSerwis SBP
Projekt SBPProjekt SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP