Polecamy
Jarosław Kończak 27,00 PLN 38,00 PLN

Książka adresowana jest zarówno do osób zainteresowanych komunikacją sponsoringową, jak i tych,... więcej >

Mazowiecki Bibliotekarz Roku 2014

Data dodania: 18.03.2015

Mazowiecki Bibliotekarz Roku 2014

Komisja powołana przez Zarząd Okręgu Mazowieckiego SBP na posiedzeniu w dniu 13 marca 2015 r. dokonała wyboru Mazowieckiego Bibliotekarza Roku 2014. Został nim Marcin Kamiński, starszy kustosz kierujący Krajowym Centrum Dystrybucji Publikacji NATO STO w Centralnej Bibliotece Wojskowej.

W roku 2014 wyróżniał się wszechstronną aktywnością w kraju i zagranicą w zakresie wojskowej informacji naukowej. Dzięki jego inicjatywom poprawiła się jakość usług informacyjnych wyrażająca się m. innymi trzykrotnym zwiększeniem wykorzystania baz danych udostępnianych w CBW. Jego umiejętności zostały dostrzeżone na forum międzynarodowym. Drugą kadencję pełni funkcję wiceprzewodniczącego Information Management Committee (IMC) przy NATO zajmującej się doradztwem i ekspertyzami w zakresie informacji i zarządzania wiedzą. Dzięki jego inicjatywom CBW poszerzyła współpracę z zagranicznymi bibliotekami. Marcin Kamiński organizował, m. innymi, wizyty studyjne zagranicznych bibliotekarzy w Polsce. Zorganizował i sprawował nadzór nad kwerendami prowadzonymi w Instytucie Polskim i Muzeum gen. Sikorskiego oraz w The National Archives w USA w celu wzbogacenia zbiorów Centralnej Biblioteki Wojskowej.

Aktywnie uczestniczył w pracach Społecznego Zespołu ds. Opracowania Inwentaryzacji i Wstępnej Dokumentacji Konserwatorskiej Samochodu Cadillac Fleetwood Special Józefa Piłsudskiego.

W 2014 roku Marcin Kamiński opublikował na łamach Studiów i Materiałów Centralnej Biblioteki Wojskowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego artykuły: Krajowe Centrum Dystrybucji Publikacji NATO STO w CBW oraz Media społecznościowe w badaniach NATO STO w świetle dokumentów zgromadzonych w Krajowym Centrum Dystrybucji Publikacji NATO STO.

II miejsce zajęła Justyna Wioletta Stępień, starszy kustosz, zastępca dyrektora Biblioteki Uczelni Łazarskiego w Warszawie i Menadżer Oficyny Wydawniczej tej Uczelni. Łączy pracę bibliotekarską i organizacyjną z działalnością naukową i społeczną (otwarty przewód doktorski „Zachowania konsumentów na rynku usług bibliotecznych. Uwarunkowania, tendencje zmian”). Jest członkiem Zarządu Sekcji Niepaństwowych Szkół Wyższych SBP.

nad. Przewodnicząca Zarządu Okręgu Mazowieckiego SBP Joanna Pasztaleniec-Jarzyńska


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP