Polecamy
49,00 PLN

Laureat Nagrody Naukowej SBP im. Adama Łysakowskiego za rok 2019 Publikacja zbiorowa Mai... więcej >

Czas rozliczyć opłaty środowiskowe

Data dodania: 19.03.2015

Czas rozliczyć opłaty środowiskowe

Z końcem marca br. mija termin rozliczenia opłat z tytułu korzystania ze środowiska za 2014 r. W tym terminie wszystkie podmioty zobowiązane do tych rozliczeń muszą wnieść należną opłatę oraz przedłożyć do urzędu marszałkowskiego stosowne w tym zakresie wykazy. Każdy, kto korzysta ze środowiska, musi prowadzić aktualizowaną co roku ewidencję zawierającą informacje i dane o zakresie tego korzystania.

Opłatom podlega:

  • wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza (środki transportu, przeładunek benzyn silnikowych, ogrzewanie, chów i hodowla zwierząt oraz technologie powodujące emisję zanieczyszczeń do powietrza takie jak np. malowanie, lakierowanie, spawanie),
  • pobór wód z ujęć własnych (wody podziemne, powierzchniowe,
  • wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi (ścieki, wody chłodnicze, wody opadowe lub roztopowe, wody zasolone, wody wykorzystane, odprowadzane z obiektów chowu lub hodowli ryb lub innych organizmów wodnych),
  • składowanie odpadów (od 2002 r. obowiązek wnoszenia opłat i składania sprawozdań ciąży na zarządzającym składowiskiem).

Obowiązków w zakresie opłaty środowiskowej dopełnić muszą przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 672 ze zm.), a także przedsiębiorcy zagraniczni w rozumieniu art. 5 pkt 3 tej ustawy.

Czytaj całość.

Źródło: winienczyma.bn.org.pl


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP