Polecamy
21,00 PLN 45,00 PLN

Autorom zebranych w tomie tekstów przyświecał cel przypomnienia wartości, znaczenia i roli... więcej >

Małopolski Bibliotekarz Roku 2014

Data dodania: 20.03.2015

Zakończył się I etap konkursu na Bibliotekarza Roku 2014, w wyniku którego wybrano Małopolskiego Bibliotekarza Roku. Honorowy patronat nad wojewódzkim etapem konkursu objął Marek Sowa Marszałek Województwa Małopolskiego. Do V edycji zgłoszono cztery kandydatki: Annę Jędrzejewską z Śródmiejskiej Biblioteki Publicznej w Krakowie, Krystynę Łętocha z Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Krakowie, Magdalenę Maciejowską z Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bochni i Dorotę Szafraniec z VIII Liceum Ogólnokształcące w Krakowie. Każda z pań wykazała się w minionym roku kreatywnością i może poszczycić się dużymi dokonaniami, które prezentujemy poniżej, z konieczności w formie skróconej.

Anna Jędrzejowska kieruje Filią Nr 19 Śródmiejskiej Biblioteki Publicznej w Krakowie, w której bardzo aktywnie działa. Założyła teatrzyk marionetkowy "Biblionastki z Dziewiętnastki", współtworzy lalki i scenografię do przedstawień "Pani Zima" i "Żywa woda". Spektakle odgrywały bibliotekarki, było ich 18 i cieszyły się ogromnym powodzeniem. Powołała do życia zespół muzyczny "Biblio – bend czyli grupy bibliotekarek gotowych na wszystko". Premierowy występ zespołu, połączony z układem taneczno - muzycznym "Taniec bibliotekarzy", miał miejsce podczas Tygodnia Bibliotek i Jubileuszu 20 – lecia ŚBP. Jest moderatorem Dyskusyjnego Klubu Książki dla dzieci. Była współorganizatorem "Nocy w Bibliotece" pt. "Biblioteczne Biuro Detektywistyczne", połączonej z grą terenową. Włączyła się do ogólnopolskiej akcji "Książka i Róża" pod hasłem "Do każdej książki różyczka!" rozdając czytelnikom własnoręcznie zrobione róże. Zorganizowała zajęcia z savoir – vivre w ramach Światowego Dnia Pluszowego Misia, przy okazji którego powstał teatrzyk kukiełkowy o "Niedźwiedziu Miszce". Corocznie organizuje "Andrzejki", na które zapraszana jest profesjonalna wróżka i "Mikołajki" z wizytą św. Mikołaja i jego pomocników. Prowadzi zajęcia z biblioterapii dla dzieci. W okresie ferii zimowych i wakacji przygotowuje zorganizowane zajęcia dla dzieci w bibliotece. W okresie Tygodnia Bibliotek organizuje happeningi, wychodząc za mury książnicy, dzięki którym pozyskuje nowych czytelników. W 2014 roku po raz kolejny jej filia zdobyła wyróżnienie "Miejsce Przyjazne Maluchom". Przeorganizowała filię, udostępniła czytelnikom księgozbiór znajdujący się na zapleczu, zwiększyła zakup literatury fantasy, dzięki czemu rozbudziła zainteresowanie wśród czytelników tym typem literatury. Pani Anna Jędrzejowska to bibliotekarz bardzo kreatywny, z twórczym nastawieniem do pracy. Posiada predyspozycje do pracy z dziećmi. Bibliotekę traktuje jak swój drugi dom, praca sprawia jej radość, zadowolenie i satysfakcję. Wciąż podnosi swoje kwalifikacje oraz podejmuje nowe, oryginalne przedsięwzięcia, co przekłada się na rosnącą liczbę nowych czytelników i użytkowników biblioteki.

Krystyna Łętocha z Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Krakowie kieruje Filią w Myślenicach. Prowadzi szeroką współpracę ze szkołami: przygotowuje lekcje, relacje z podróży do Indii, Kenii i Tanzanii oraz krajów Ameryki Południowej z prezentacjami multimedialnymi, pokazami autorskich filmów i pamiątek z podróży. Pomagała w zbiórce podręczników do nauki języka polskiego dla szkoły na Ukrainie, brała udział w akcji Pisania Listów Amnesty International, przewodniczyła jury konkursów: "W świecie książek", "Jesteśmy nadzieją JPII" i "Tak go pamiętam…". Promowała działania Staropolskiej Szkoły Wyższej w Kielcach Oddział w Myślenicach, prowadziła zajęcia i pracowała w Radzie Programowej Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Promowała działania biblioteki na imprezie "Młodzi dla Wolności" podczas Święta Wolności. Na konferencji "Nauczyciel z pasją" w PBW w Nowym Sączu prezentowała zdjęcia z egzotycznych podróży. Zorganizowała 3-etapowy konkurs dla gimnazjalistów "Dlaczego dzieci surfują w sieci?" oraz promocję książki Marii Miłek "Radość z mądrych słów". Zapoczątkowała akcję zbierania eksponatów do mini-muzeum oświaty "Od stalówki do tabletu" w celu uatrakcyjniania lekcji bibliotecznych. Pozyskała dotację ze Starostwa Powiatowego na zakup książek dla Fili. W ramach Punktu Konsultacyjnego dla nauczycieli zorganizowała 4 spotkania informacyjno-szkoleniowe oraz konferencję "Czy Internet jest realnym zagrożeniem dla dzieci i młodzieży oraz czytelnictwa?". Przygotowała dla nauczycieli szkolenie "Baśń i bajka terapeutyczna dla najmłodszych" i warsztaty: "Origami", "Scrapbookingu". Ukończyła kurs "SORE" i "koordynatora sieci", wykorzystała tę wiedzę do utworzenia sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli bibliotekarzy z powiatu. Zamieściła publikację w "Powiatowym Drogowskazie". Pozyskała dla Filii projektor multimedialny, laptop, komputer i wydawnictwa uczelniane. Promuje działania Filii w prasie lokalnej, myślenickiej telewizji internetowej i TVP Kraków – w Kurierze Myślenickim. Zorganizowała w Galerii Bakałarz 6 własnych wystaw fotograficznych i wernisaży. Krystyna Łętocha to nauczyciel z pasją, którą dzieli się chętnie z innymi wzbogacając użytkowników w wiedzę geograficzną, budząc ciekawość i zainteresowanie odległymi kulturami, przełamując stereotyp bibliotekarza. Jest energiczna, kreatywna i otwarta na nowe wezwania. Jej życzliwość i kompetencja oraz umiejętność pracy w zespole i dzielenie się wiedzą przekładają się na bogatą ofertę placówki oraz owocną współpracę z lokalnym środowiskiem.

Magdalena Maciejowska od 2005 r. kieruje Filią Nr 3 Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bochni. Współpracuje z wychowawcami i wychowankami osiedlowych przedszkoli, nauczycielami i uczniami szkoły podstawowej i gimnazjalnej. Zasiada w jury konkursów dla przedszkolaków i uczniów. Filię chętnie odwiedzają użytkownicy różnych grup wiekowych, a w szczególności najmłodsi, do których kieruje bogatą ofertę kulturalno-edukacyjną. Dba o modernizację filii: tworzyła bazę opisów zbiorów bibliotecznych i przygotowała księgozbiór do elektronicznego wypożyczania, zorganizowała dla czytelników stanowisko komputerowe z dostępem do Internetu. Prowadzi szereg działań promujących książkę i czytelnictwo: lekcje biblioteczne, w których w ubiegłym roku uczestniczyło ponad 400 osób, od 3 lat cykl dla dzieci "Poznajemy zawody", w czasie wakacji i ferii zimowych zajęcia literacko-plastyczne m.in. "Mój dom, moja rodzina", "Eko Cuda", "Twórczy recykling". Corocznie organizuje bale karnawałowe, włącza się do ogólnopolskich akcji promujących czytelnictwo np. "Cała Polska czyta dzieciom", organizuje spotkania autorskie dla dzieci np. z Renatą Piątkowską, przeprowadza "Światowy Dzień Pluszowego Misia". Często przeobraża bibliotekę w "galerię sztuki dziecięcej" prezentując prace pokonkursowe lub wykonane na zajęciach bibliotecznych. Organizuje tematyczne wystawy prac przedszkolaków, promuje malarstwo i rękodzieło dorosłych czytelników. Organizuje wycieczki biblioteczne dla młodszych, doradza w doborze lektur i kształtuje świadomość czytelniczą. Dużo czasu poświęca na indywidualną pracę z czytelnikiem, stworzyła atmosferę miejsca przyjaznego dla wszystkich odwiedzających. Chętnie służy pomocą stażystom i praktykantom, zdobywającym wiedzę i doświadczenie w bibliotece. Otrzymała nagrodę dyrektora za zaangażowanie i różne formy pracy z czytelnikiem. Aktywnie włączała się w organizację obchodów jubileuszu 760-lecia Bochni. Pani Magdalena jest osobą pogodną, miłą i dyskretną. Cieszy się szacunkiem i zaufaniem społeczności lokalnej i współpracowników. Dobrze zorganizowana, kreatywna, sumienna i skrupulatna. Otwarta na nowe technologie, które chętnie wprowadza do biblioteki. Jest dobrym i mocno zaangażowanym organizatorem imprez. Dba o pozytywne postrzeganie biblioteki w środowisku lokalnym.

Dorota Szafraniec to nauczyciel – bibliotekarz w VIII Liceum Ogólnokształcącym im. S. Wyspiańskiego w Krakowie. Jest aktywnym członkiem Towarzystwa Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich, współpracuje z WBP i Pedagogiczną Biblioteką Wojewódzką w Krakowie. Bierze udział w wymianie doświadczeń z bibliotekami zagranicznych szkół partnerskich: Buxtehude/ Niemcy, Asyż /Włochy i Kardzhali/ Bułgaria. Zorganizowała wystawy: "Międzynarodowy miesiąc Bibliotek Szkolnych", "Najpiękniejsze Biblioteki świata", "Motyw książki w malarstwie", zakładek do książek i plebiscytu na najładniejszą oraz szkolne etapy konkursów: "100 lat temu w mojej miejscowości" i pięknego czytania. Pełni funkcję fotografa szkolnego, prowadzi stronę fotokroniki. Włącza się w działania charytatywne: kampanię Polskiej Akcji Humanitarnej "Studnia dla Południa", zbiórkę funduszy dla PAH na rzecz Afryki Pd, kiermasz ozdób wielkanocnych - dochód na dom dla bezdomnych w Asyżu. Współorganizowała jubileusz 60-lecia szkoły. Organizowała dwa konkursy fotograficzne o Krakowie. Od 2000 r. jest współkoordynatorem projektu Comenius, otrzymała Nagrodę Dyrektora Szkoły. Ukończyła liczne formy doskonalenia zawodowego. Prowadzi mini warsztaty dla uczniów z działania platformy eTwinning. Opracowała w formie prezentacji mini przewodnik dla uczestników 6 szkół partnerskich a dla nauczycieli-koordynatorów przeprowadziła w Niemczech szkolenie o strukturze projektu na eTwinning. Opracowała artykuły z eTwinning, które wydała w formie drukowanej jako nr 1 magazynu "Miteinander". Opracowała logo tego międzynarodowego magazynu i zaprojektowała logo aktualnego projektu Comenius. Prowadzi szkolenia dla nauczycieli bibliotekarzy (komputeryzacja bibliotek, katalogi komputerowe). W ostatnich latach: zdobyła I stopień specjalizacji w zakresie pracy bibliotecznej, Nagrodę Małopolskiego Kuratora Oświaty, Medal Komisji Edukacji Narodowej, stworzyła i prowadziła stronę krakowskiego oddziału TNBSP, prowadziła wymianę międzynarodową m.in. w ramach projektów Comenius. Dorota Szafraniec to bardzo energiczny i kreatywny nauczyciel i bibliotekarz. Posiada umiejętność pracy w zespole i dzielenia się wiedzą. Szybko nawiązuje kontakt z czytelnikiem. Znakomicie odnajduje się w trudnej pracy z uczniem. Ma predyspozycje organizacyjne, promuje książkę i czytelnictwo w swojej szkole. Ceni zawód, który wykonuje.

Dokonania kandydatek oceniała Kapituła Medalu "Bibliotekarz Roku Województwa Małopolskiego" w skład której wchodzą: Leszek Zegzda Członek Zarządu Województwa Małopolskiego reprezentujący Marszałka Województwa, Jerzy Woźniakiewicz Dyrektor Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie – przedstawiciel bibliotek publicznych, przewodniczący Kapituły, Ewa Dobrzyńska-Lankosz – Dyrektor Krakowskiego Zespołu Bibliotecznego – przedstawiciel bibliotek naukowych, Wanda Dudek – Dyrektor Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej – przedstawiciel bibliotek pedagogicznych, Agnieszka Miśkiewicz – Prezes Krakowskiego Towarzystwa Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich – przedstawiciel bibliotek szkolnych, laureatki trzech ostatnich małopolskich konkursów: Maria Marek – Dyrektor Powiatowej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Brzesku (II edycja konkursu), Anna Kulińska - nauczyciel bibliotekarz w I Liceum Ogólnokształcącym im. B. Nowodworskiego w Krakowie (III edycja konkursu), Maria Sosin - Dyrektor Powiatowej i Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Starym Sączu (IV edycja konkursu) oraz Dorota Rzepka – Przewodnicząca Zarządu Okręgu SBP w Krakowie. Jak wynika z powyższych opisów członkowie Kapituły Medalu "Bibliotekarz Roku Województwa Małopolskiego", którzy obradowali 10 marca 2015 r. w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Krakowie nie mieli łatwego wyboru. Po zapoznaniu się z osiągnięciami kandydatek i dyskusji postanowili przyznać zaszczytny tytuł Małopolskiego Bibliotekarza Roku 2014 Krystynie Łętocha z Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Krakowie. Docenili jej kreatywność, zaangażowanie w pracę nad zmianą postrzegania biblioteki pedagogicznej i zawodu bibliotekarza, kierowanie różnorakiej oferty biblioteki do wielu grup użytkowników, skuteczne pozyskiwanie środków na poprawę pracy placówki, dzielenie się wiedzą z bibliotekarzami i nauczycielami oraz umiejętne łączenie pasji z pracą zawodową. Krystyna Łętocha została małopolską kandydatką do drugiego, ogólnopolskiego etapu konkursu na Bibliotekarza Roku 2014. Laureatce i wszystkim nominowanym gratulujemy.

Zachęcamy do poznania pracy i zasług kandydatki z Małopolski oraz oddania na nią głosu w plebiscycie internetowym od 13 kwietnia do 14 maja 2014 r. na portalu SBP.
 

Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP