Polecamy
21,00 PLN 45,00 PLN

Autorom zebranych w tomie tekstów przyświecał cel przypomnienia wartości, znaczenia i roli... więcej >

List w sprawie dialogu społecznego

Data dodania: 23.03.2015

List w sprawie dialogu społecznego

Doniesienia prasowe o niejawnych pracach nad nową ustawą o Radzie Dialogu Społecznego budzą zaniepokojenie w środowisku organizacji pozarządowych. Zarząd OFOP-u uznał za konieczne, aby organizacje wystosowały list do administracji publicznej, a także do partnerów społeczno-gospodarczych, i w ten sposób wyraziły swoje zdanie w tej kwestii.

List otwarty

W sprawie dialogu społecznego

Organizacje pozarządowe z zainteresowaniem przyglądają się podjętym przez rząd, związki zawodowe i reprezentantów pracodawców pracom nad nową formułą dialogu społecznego. Środowisko organizacji pozarządowych (w tym Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych, Rada Działalności Pożytku Publicznego) wielokrotnie sygnalizowało potrzebę powołania w Polsce – wzorem innych państw Unii Europejskiej – Rady Ekonomiczno-Społecznej, odwołującej się do idei Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego.

Niestety, sposób dyskusji nad tym projektem, ograniczenie się tylko do przedstawicieli związków zawodowych i organizacji pracodawców, pozbawia możliwości uczestniczenia w niej istotnych grup społecznych reprezentowanych przez organizacje pozarządowe. Dialog społeczny – nawet ten dotyczący wyłącznie sfery rynku pracy i problemów płacowych – powinien dziś, w dobie gwałtownie zmieniających się form organizacji działalności gospodarczej i zatrudnienia, uwzględniać interesy szerokich grup społecznych, niereprezentowanych przez tradycyjnych partnerów społecznych. Pominięcie interesów osób wchodzących na rynek pracy i tych, które z niego wyszły, bezrobotnych i samozatrudnionych, niepełnosprawnych i zatroskanych efektami środowiskowymi działań gospodarczych, zignorowanie organizacji pozarządowych działających w sferze polityki społecznej (w tym np. w obszarze aktywizacji zawodowej), ochrony praw konsumentów, czy organizacji prowadzących przedsiębiorstwa społeczne, uczyni nową instytucję dialogu społecznego strukturą ułomną, nieskuteczną i utrwali jej anachroniczny kształt, zamiast wnieść prawdziwie jakościową zmianę.

W związku z powyższym zwracamy się do strony rządowej i do tradycyjnych partnerów społecznych o wzięcie pod uwagę (tak jak to dzieje się m.in. w Europejskim Komitecie Ekonomiczno-Społecznym) również środowisk pozarządowych, jako ważnych podmiotów dialogu społecznego. Mamy też nadzieję, że Rada Działalności Pożytku Publicznego zorganizuje w tej sprawie publiczne spotkanie zainteresowanych stron.

Prosimy organizacje o poparcie dla tego apelu!

Zarząd Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych

Źródło: ngo.pl


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP