Polecamy
Katarzyna Biernacka-Licznar 25,00 PLN 41,00 PLN

Rozprawa jest pierwszym syntetycznym rozpoznaniem recepcji włoskiej literatury dziecięcej w Polsce. Z... więcej >

Co należy wiedzieć zatrudniając zleceniobiorcę?

Data dodania: 27.03.2015

Co należy wiedzieć zatrudniając zleceniobiorcę?

Po zawarciu ze zleceniobiorcą umowy zlecenia na zleceniodawcę spada szereg obowiązków względem ZUS. Jednym z nich jest ustalanie rodzajów i charakteru ubezpieczeń, którym podlega osoba wykonująca u niego zlecenie. Aby zleceniodawca mógł ustalić to w sposób prawidłowy, powinien dysponować odpowiednimi informacjami. Musi je pozyskać od zleceniobiorcy.

Zgłoszenia zleceniobiorcy do ubezpieczeń dokonuje zleceniodawca. Powinien to zrobić w ciągu 7 dni od dnia oznaczonego w umowie jako dzień rozpoczęcia jej wykonywania. Musi jednak ustalić rodzaj i charakter ubezpieczeń, do których należy go zgłosić.

Ustalenie tego jest proste w przypadku, gdy wykonywana umowa zlecenia stanowi dla zleceniobiorcy jedyne źródło zarobkowania. Wówczas należy go zgłosić do obowiązkowych ubezpieczeń emerytalno-rentowych oraz ubezpieczenia wypadkowego i zdrowotnego, na jednym druku – ZUS ZUA. Jako datę objęcia tymi ubezpieczeniami należy w nim podać dzień oznaczony w umowie zlecenia jako dzień rozpoczęcia jej wykonywania.

Czytaj całość.

Źródło: winienczyma.bn.org.pl


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP