Polecamy
35,00 PLN

„Praca pt. Język Haseł Przedmiotowych Biblioteki Narodowej: od analizy dokumentu do opisu... więcej >

Jak fiskus sprawdza zeznania podatników za 2014 r.?

Data dodania: 07.04.2015

Jak fiskus sprawdza zeznania podatników za 2014 r.?

Urzędnicy mają prawo zweryfikować, czy i jak podatnicy wywiązali się z obowiązku rozliczenia się z fiskusem z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych za 2014 r. Sprawdzają terminowość złożenia zeznania podatkowego, poprawność wyliczeń, zasadność korzystania z ulg podatkowych. Sprawy wymagające wyjaśnienia są – zgodnie z wytycznymi resortu finansów – w pierwszej kolejności załatwiane telefonicznie.

Urzędnicy w pierwszej kolejności sprawdzają, czy osoby zobligowane do rozliczenia się z fiskusem z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych za ubiegły rok, dostarczyły – w formie pisemnej lub drogą elektroniczną – zeznanie podatkowe. Termin przekazania PIT-28 upłynął 2 lutego 2015 r. Na złożenie PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38 oraz PIT-39 jest jeszcze czas do 30 kwietnia 2015 r.

Osoby, które w terminie nie dostarczyły lub nie dostarczą zeznania podatkowego, powinny liczyć się z wezwaniem do wyjaśnienia przyczyn tego stanu rzeczy i złożenia rozliczenia. Mogą ponadto dostać karę za spóźnienie. Każdy taki przypadek jest rozpatrywany indywidualnie. Jeżeli jednak istnieją podstawy do ukarania spóźnialskiego podatnika, zazwyczaj kończy się na wystawieniu mandatu karnego. Grzywna wymierzana w tym trybie może wynieść do 3.500 zł. W konkretnym przypadku jej wysokość zależy od okoliczności sprawy, ale także sytuacji życiowej podatnika: stanu majątkowego, dochodów, możliwości zarobkowania.

Czytaj całość.

Źródło: winienczyma.bn.org.pl


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP