Polecamy
14,50 PLN

Koronawirus opanował cały świat. Również Polska się z nim zmaga. Czy koronawirus może być... więcej >

List otwarty w sprawie okresu przejściowego, uchylającego 5% Vat na książki i czasopisma specjalistyczne

Data dodania: 04.01.2011

Szanowny Pan Minister
Michał Boni
Kancelaria Premiera

Szanowny Pan Minister
Maciej Grabowski
Ministerstwo Finansów

W serii spotkań środowiska książki, reprezentowanego przez organizacje branżowe (Polska Izba Książki, Polskie Towarzystwo Wydawców Książek, Izba Wydawców Prasy, Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, Izba Księgarstwa Polskiego) z ministrem Michałem Bonim i wiceministrem finansów Maciejem Grabowskim, były omawiane kwestie ewentualnych turbulencji na rynku wydawniczo-księgarskim w związku ze zmianą stawek VAT.

Od początku jasno stawialiśmy sprawę tzw. „okresu przejściowego”. Było jasne dla wszystkich, że istotą sprawy była możliwość stosowania stawki 0% we wszystkich ogniwach dystrybucji do dnia 30 kwietnia 2011 r. Jedynym problemem była kwestia ścisłego zdefiniowania „masy towarowej”, której to rozwiązanie ma dotyczyć. MF wyrażał obawy, że będą pojawiać się nielegalne publikacje opatrzone datą 2010 etc. Tylko dlatego pojawił się pomysł, by okres przejściowy dotyczył również książek zinwentaryzowanych u wydawców według stanu na dzień 31.12.2010 r. Jasne było od początku, że cała ta „masa towarowa” może być objęta dostawą ze stawką 0% niezależnie od tego, w którym z ogniw obiegu gospodarczego się pojawi i potraktowana jako skierowana do dystrybucji przed 31 grudnia 2010 r.. Po prostu książka objęta dostawą przez wydawcę z 0% VAT powinna być sprzedawana dalej z tym samym 0% VAT-em.

Interpretacja Ministerstwa Finansów, dokonana już po zamknięciu rozmów, jest niezgodna z naszymi ustaleniami i jest ewidentnym przykładem wykorzystania nieostrych zapisów wbrew intencjom i uzgodnieniom. Obecne rozporządzenie sprawia, iż zerową stawką są objęte wyłącznie książki przekazane do dystrybucji przed 31.XII.2010 r. Książki z magazynów wydawców mogą być sprzedawane dalej ze stawką 0%, ale to czysta fikcja, ponieważ dystrybucja jest zobowiązana do opatrzenia nabytych od wydawców po 1.I.2011 roku książek 5% VATem. W konsekwencji klient księgarni zapłaci za te książki drożej. Ponadto tenże klient księgarni znajdzie tam te same książki z zerowym VATem i VATem pięcioprocentowym.

Ministerstwo Finansów poszukiwało rozwiązania, które zaspokoiłoby postulaty środowiska książki, a jednocześnie nie zmniejszyłoby spodziewanych wpływów do budżetu – dlatego wzrostem VATu książek z magazynów wydawców postanowiło obciążyć w pierwszym rzędzie dystrybucję, a w konsekwencji ostatecznego odbiorcę. Przyjęte rozwiązanie jednakże jest bardzo kosztowne i powoduje chaos w księgarniach (konieczność prowadzenia podwójnej księgowości i podwójnych magazynów dla tych samych książek, opatrzonych różną stawką VAT w zależności od terminu ich dostawy).

Postulujemy jak najszybszy powrót do rozwiązania kompromisowego, korzystnego dla czytelników i osłabiającego efekty wzrostu cen książek poprzez rozłożenie go w czasie.

Z wyrazami szacunku,
Piotr Marciszuk, Prezes Polskiej Izby Książki
Rafał Skąpski, Prezes Polskiego Towarzystwa  Wydawców Książek                                    
Maciej Hoffman, Dyrektor Biura Izby Wydawców Prasy
Elżbieta Stefańczyk,  Prezes Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich
Henryk Tokarz, Prezes Izby Księgarstwa Polskiego

 

 

Zachęcamy również do zapoznania się z korespondencją dr Piotra Marciszuka z przedstawicielami Ministerstwa Finansów - dotyczącą interpretacji tzw. "okresu przejściowego", która jest dostępna na stronie portalu księgarskiego.


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP