Polecamy
79,00 PLN 99,00 PLN

  Laureat Nagrody Naukowej SBP im. Adama Łysakowskiego za rok 2019 Normal 0 21... więcej >

Promocja czytelnictwa w bibliotekach pedagogicznych

Data dodania: 10.04.2015

Promocja czytelnictwa w bibliotekach pedagogicznych

Podczas spotkania dyrektorów naszych bibliotek w Sulejówku (25 -26 marca) poproszono Konferencję Dyrektorów Bibliotek Pedagogicznych o przygotowanie prezentacji o sposobach pracy na rzecz promocji czytelnictwa, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży. Miałaby ona zostać pokazana na seminarium czytelniczym, wieńczącym ogólnopolskie akcje na rzecz czytelnictwa, współorganizowanym przez MKiDN oraz MEN w końcu maja b.r.

Większość naszych bibliotek realizuje różnorodne, niekiedy bardzo interesujące formy takich działań. Chcemy je zebrać i opracować jako materiał, pokazujący specyfikę pracy naszych bibliotek w zakresie upowszechniania czytelnictwa. 

Stąd prośba o przesyłanie (w formie : załączona tabela) Waszych działań w tym zakresie. Ponieważ seminarium czytelnicze planowane jest na 28 maja br. czasu nie ma zbyt wiele. Chcemy zebrać materiały z bibliotek do 20 kwietnia br., tak by móc je opracować w spójnej formie z prezentacją najciekawszych realizacji.

Prosimy również o deklaracje tych z Państwa, którzy chcieliby wystąpić na owym seminarium (czuliby się na siłach) i zaprezentować naszą uwspólnioną prezentację działań. Jest to dla bibliotek pedagogicznych ważne wystąpienie, zważywszy planowaną obecność przedstawicieli MEN i MKiDN.

Z podziękowaniem, w imieniu KDBP - Sylwia Czacharowska

Źródło: e-pedagogiczna.edu.pl


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP