Polecamy
Hanna Łaskarzewska 25,00 PLN 35,00 PLN

Celem publikacji jest przedstawienie czołowych postaci, które tworzyły organizację bibliotekarską u... więcej >

Barbara Cywińska

St. kustosz, dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bychawie
wykształcenie wyższe: bibliotekoznawstwo i informacja naukowa
23 lata pracy w bibliotece

 

Lubelski Bibliotekarz Roku 2014

Zarządzanie biblioteką

W swojej pracy zawodowej kandydatka konsekwentnie realizuje długofalowy program „Biblioteka to dobry adres”.

Modernizacja biblioteki i procesów bibliotecznych

W 2014 r., w związku z włączeniem biblioteki o profilu pedagogicznym do struktury MBP w Bychawie, B. Cywińska zainicjowała i koordynowała remont lokalu biblioteki oraz doprowadziła do zmian w aranżacji wnętrza, jej wyglądzie i funkcjonalności. Opracowała tez wniosek do projektu „Tablety w Twojej bibliotece” który jest finansowany ze środków Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. Dzięki temu MBP w Bychawie otrzymała 6 tabletów oraz pakiet edukacyjny.

Promocja biblioteki

Najważniejszym osiągnięciem B. Cywińskiej jest wypromowanie MBP w Bychawie w środowisku lokalnym i ponadlokalnym. Służy temu niewątpliwie, organizowany od kilku lat konkurs literacko-kulinarny pt. „Danie dla Mola”. B. Cywińska jest pomysłodawczynią i głównym organizatorem tej imprezy, która zdobyła popularność wśród lokalnej społeczności oraz zainteresowanie mediów m.in. TVP Lublin i Dziennika Wschodniego. Konkurs polega na wyszukaniu w literaturze pięknej najciekawszych opisów przygotowywania potraw. Impreza podsumowująca odbywa się dwa razy do roku w jednej z restauracji. Pokłosiem spotkań jest „Molowa książka kucharska” zawierająca literackie opisy i rzeczywiste receptury - dostępna na stronie internetowej biblioteki. Niektóre potrawy inspirowane literaturą zostały włączone do menu restauracji.

W 2014 r. odbyły się 15 i 16 edycja konkursu, każda poświęcona innemu rodzajowi dań:

  • 1 marca 2014 r. odbył się finał 15 edycji : „Z Molem na salonach”, w której prezentowano dania, napoje i desery wykwintne. Do konkursu zgłosiło się 8 uczestników, a w imprezie finałowej wspieranej przez 4 sponsorów wzięło udział około 100 osób,..
  • 26 września 2014 r. podczas finału 16 edycji „Kolacja dla Mola” prezentowano dania które można zaserwować podczas uroczystej kolacji. Do konkursu zgłosiło się 10 uczestników, a w imprezie finałowej brało udział ok. 80 osób. Spotkanie filmowała ekipa telewizyjna, dzięki czemu „bychawski Mol” gościł kilkakrotnie na antenie TVP Lublin, w programach „Zobacz co słychać”. Impreza wspierana przez 4 sponsorów miała też patronat medialny: TVP Lublin; Radio Lublin, Dziennik Wschodni, Internetowa Agencja Samorządowa ias24 i Głos Ziemi Bychawskiej.

Szkolenia, wymiana doświadczeń

B. Cywińska była inicjatorem, autorem wniosku i koordynatorem wizyty studyjnej „Partnerstwo-korzyści i szanse”, zorganizowanej w dn. 9 października 2014 r., dla bibliotekarzy w ramach programu grantowego „Wizyta za jeden uśmiech. Przyjedź, zobacz, działaj”, ogłoszonego przez SBP. Inspiracją do spotkania w Bychawie była chęć podzielenia się doświadczeniami nabytymi podczas organizacji konkursu „Danie dla Mola”. W spotkaniu prócz bibliotekarzy udział wzięli: przedstawiciele samorządu, mediów, lokalnego biznesu, organizacji pozarządowych, czytelników i autorów.

Cechy osobowościowe

B. Cywińska to osoba o niespożytej energii, której na sercu leży zarówno dobro biblioteki jak i osobisty rozwój zawodowy. Z wielką energią poszukuje wspólnej płaszczyzny działań dla różnych bychawskich instytucji.

Otrzymała Honorową Odznakę Zasłużony dla Kultury Polskiej i jest członkiem Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. W 2014 r. otrzymała Nagrodę za osiągnięcia w dziedzinie artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury przyznawaną przez Starostę Powiatu Lubelskiego.


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP