Polecamy
Halina Mieczkowska 28,00 PLN

… należy skonstruować odpowiednio rozbudowany schemat opisu bibliograficznego, który by przede... więcej >

Witold Gagacki

Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej 
im. W. Kętrzyńskiego w Kętrzynie

wykształcenie wyższe: filologia polska; podyplomowe: bibliotekarstwo i informacja naukowa; zarządzanie biznesem MBA
5 lat pracy w bibliotece

 

Warmińsko-mazurski Bibliotekarz Roku 2014

Zarządzanie biblioteką

Największym sukcesem W. Gagackiego w 2014 r. było przekształcenie MBP w Kętrzynie w nowoczesną placówkę kulturalno-oświatową. Składały się na to następujące działania:

  • w 2013 r. opracowanie autorskiego projektu: „Remont i wyposażenie siedziby MBP w Kętrzynie” oraz uzyskanie potrzebnych na jego realizację funduszy (247445 zł);
  • od stycznia do połowy lipca 2014 r. wykonanie prac remontowo-modernizacyjnych w bibliotece i przeprowadzenie w związku z tym zasadniczych zmian w strukturze organizacyjnej biblioteki;
  • uroczyste otwarcie biblioteki po remoncie w dn. 26 lipca 2014 roku.

W 2014 r. , W. Gagacki zadbał także, aby MBP w Kętrzynie kontynuowała współpracę z Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim, ( co zaowocowało cyklem wykładów historycznych i językowych dla kętrzyńskiej młodzieży), z Warmińsko-Mazurską Filharmonią im. F. Nowowiejskiego w Olsztynie (koncerty kameralne na bibliotecznej scenie), Teatrem im. S. Jaracza (Sceny z Szekspira), Muzeum Prus Wschodnich w Lüneburgu i ambasadą RFN (wystawa poświęcona twórczości Arno Surmińskiego oraz spotkanie z autorem).

Modernizacja biblioteki i procesów bibliotecznych

Prace remontowo-modernizacyjne odmieniły wygląd MBP w Kętrzynie. W ramach projektu powstała scena teatralna (wyposażona w kulisy, półautomatyczną kurtynę oraz elektronicznie sterowane oświetlenie sceniczne), sala projekcyjna, pracownia do nauki j. angielskiego, dwie pracownie komputerowe, kawiarnia i galeria. Odnowiono wszystkie pomieszczenia i wymieniono meble (nowoczesną a jednocześnie stylową aranżację wnętrz, meble i scenę zaprojektował W. Gagacki). Wyposażył również czytelnię dla dzieci i młodzieży w 150” elektryczny ekran i rzutnik multimedialny oraz kinowe nagłośnienie.

Ponadto kandydat zadbał o modernizację procesów bibliotecznych Zbudowano katalog elektroniczny składający się z ponad 80 000 rekordów i udostępniono go czytelnikom oraz rozpoczęto prace nad elektronicznym systemem wypożyczeń.

Transformacja kętrzyńskiej biblioteki została doceniona w konkursie zorganizowanym przez WBP w Olsztynie pn.: „Twój czas – Twoje Miejsce”, w którym MBP w Kętrzynie ex aequo z MBP w Olsztynie zostały laureatami w kategorii bibliotek miejskich

Obsługa użytkowników

Oprócz w/w działań, które spowodowały, ze od sierpnia do grudnia 2014 r. MBP w Kętrzynie zaliczyła ok. 20 000 odwiedzin , w 2014 r. poszerzyła swoją działalność o takie usługi, jak:

  • • Biblioteczny Klub Teatralny, w tym: język angielski dla dzieci i młodzieży w formie teatralnej, język angielski dla dzieci i młodzieży w formie kursu,
  • • Dyskusyjny Klub Książki i Filmu dla dzieci i dorosłych, w tym: poranki filmowe dla dzieci, kętrzyńskie spotkania z historią z udziałem pracowników UWM w Olsztynie,
  • wieczory literackie, muzyczne, autorskie, publicystyczne, spotkania i odczyty.

Wszystko to przyczyniło się do wzrostu liczby czytelników a tym samym do rozwoju czytelnictwa.

Promocja biblioteki

Wzorowa współpraca W. Gagackiego z lokalnymi mediami (artykuły, wywiady, reportaż z wydarzeń w bibliotece oraz prezentacja jej oferty i planów) zapewniła promocję MBP w Kętrzynie, a tym samym dotarcie do szerokiego grona czytelników.

Szkolenia

Z inicjatywy kandydata, w 2014 r. wszyscy pracownicy biblioteki podwyższyli swoje kwalifikacje zawodowe ( szkolenia na temat obsługi informatycznej czytelników oraz szkolenia dotyczące pełnej obsługi programu MAK+,). Ponadto 3 pracownice i dyrektor zostali przeszkoleni w zakresie wymaganej przez ustawę ochrony danych osobowych.

Cechy osobowościowe

W. Gagacki to człowiek pełen nietuzinkowych pomysłów, zaangażowany w swoją pracę. Bogaty życiorys zawodowy (górnik w KWK „Janina”, nauczyciel, kanclerz OWSIiZ, prezes OPRI SA), gruntowne wykształcenie i ciekawe zainteresowania (żeglarstwo, teatr, film) wyposażyły go w szerokie spektrum doświadczeń. To powoduje, że kandydat jest otwarty na ludzi i nie odrzuca z góry żadnych rozwiązań czy pomysłów. W takiej postawie można upatrywać źródła sukcesów MBP w Kętrzynie, których sprawcą jest W. Gagacki.


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP