Polecamy
29,00 PLN

Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE... więcej >

Dorota Abramczyk

St. kustosz, dyrektor Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej
im. B. Prusa w Zgierzu

wykształcenie wyższe bibliotekarskie
30 lat pracy w bibliotece

 

Łódzki Bibliotekarz Roku 2014

Zarządzanie biblioteką

D. Abramczyk potrafi doskonale organizować pracę zespołu, którym zarządza, potrafi też skutecznie współpracować z zewnętrznymi partnerami. W r. 2014 dołożyła wszelkich starań, aby zapobiec likwidacji jednej z filii bibliotecznych, której Rada Miejska wypowiedziała umowę najmu, a sprawę znalezienia nowej siedziby pozostawiła D. Abramczyk. Jedynym miejscem, gdzie filia mogłaby funkcjonować, okazały się wynajmowane przez Bibliotekę pomieszczenia magazynowe w dzielnicy Rudunki. D. Abramczyk „zdobyła” niezbędne środki na przeprowadzenie prac remontowo-adaptacyjnych a wszyscy pracownicy przyczynili się do ich sprawnego wykonania. Uroczyste otwarcie odbyło się 3 września 2014 r. Sukcesem był również fakt, że po raz pierwszy, w ponad stuletniej historii zgierskiej Biblioteki, w tej dzielnicy miasta powstała biblioteka publiczna.

Ponadto D. Abramczyk przeprowadziła skuteczne negocjacje dotyczące dofinansowania wniosku: „Termomodernizacja budynków Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Bolesława Prusa w Zgierzu” ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego System zielonych inwestycji . Projekt będzie realizowany w 2015 r.

W 2014 r. D. Abramczyk zgłosiła także akces Biblioteki jako partnera w międzynarodowym projekcie „Czytanie ponad granicami”, który realizowany będzie w latach 2015 i 2016. Liderem projektu jest Biblioteka Passarini z Włoch, a partnerami 4 biblioteki europejskie. Wśród znalazła się MPBP w Zgierzu., co niewątpliwie należy uznać za sukces.

Modernizacja biblioteki i procesów bibliotecznych

W 2014 r., w czytelni Biblioteki Głównej przeprowadzono remont podłogi, możliwy dzięki nagrodzie finansowej, przyznanej Bibliotece przez MKiDN.

Zrealizowano też autorski projekt D. Abramczyk "Sto lat na to czekali!" , który w 2013 r. uzyskał dofinansowanie w programie MKiDN „Rozwój infrastruktury kultury”. Jego celem była modernizacja filii bibliotecznych (zmiana wyposażenia, nowa aranżacja wnętrz i bardziej funkcjonalne zagospodarowanie przestrzeni bibliotecznej). Realizacja projektu poprawiła warunki korzystania z tych placówek, szczególnie przez najmłodszych użytkowników, pozwoliła na rozszerzenie oferty kulturalno-edukacyjnej, przyciągnęła nowych czytelników i wzmocniła pozycję bibliotek wśród innych instytucji kultury w mieście.

Obsługa czytelników

Z inicjatywy D. Abramczyk „książki mówione” gromadzone w Bibliotece Głównej udostępniane są nie tylko mieszkańcom Zgierza, ale także, w formie wypożyczeń międzybibliotecznych, mieszkańcom całego powiatu zgierskiego. Dzięki nawiązaniu przez Nią współpracy z Księgarnią „Słowosfera”, akcja głośnego czytania zyskała kolejne, przyjazne miejsce popularyzujące czytelnictwo wśród najmłodszych. D. Abramczyk nawiązała także współpracę z Klubem Poetyckim „Ani Słowa”, z którym realizuje projekt „Spotkania z wierszykami” – w filiach bibliotecznych dzieci wraz ze swoimi rodzicami/opiekunami dzielą się z innymi radością czytania swoich ulubionych wierszy.

Promocja biblioteki

D. Abramczyk dba o promocję MPBP w Zgierzu. W 2014 r. systematycznie redagowała i zamieszczała informacje o działaniach Biblioteki na jej stronie www , przesyłała też relacje ze wszystkich imprez bibliotecznych do regionalnych portali (m.in. Łódzkie Czyta, Region Kultury, Wirtualny Zgierz, EZG INFO) i prowadziła profil Biblioteki na Facebooku.

Wystąpiła także z inicjatywą do władz miasta, aby dla upamiętnienia pobytu Edwarda Stachury w Zgierzu, w ramach rewitalizacji placu Jana Kilińskiego, ustawić przy pętli tramwajowej Ławeczkę Stachury (o pętli tej Stachura pisał w swoich „Zeszytach Podróżnych"). Przyczyniłoby się to do promocji zarówno miasta, jak i twórczości Stachury.

Szkolenia, publikacje

Realizując zadania biblioteki powiatowej D. Abramczyk organizowała szkolenia merytoryczne dla kierowników bibliotek publicznych w powiecie, w tym szkolenia wyjazdowe do najnowocześniejszych bibliotek w Polsce. Była też współorganizatorem konferencji popularnonaukowej „Bestialstwo, jakiego nie znała historia... w 70. rocznicę zbrodni zgierskiej”. Specjalnie na tę konferencję zredagowała publikację „Egzekucja w Zgierzu – 20 marca 1942 roku”.

Ma na swoim koncie także inne publikacje dotyczące problematyki bibliotekarskiej i regionalnej np.: Bibliografia Zgierza i Powiatu Zgierskiego – redakcja i wstęp (2010, 2011, 2012, 2014), czy Obchody 100-lecia działalności Zgierskiej Książnicy. – W: Zgierskie Zeszyty Regionalne. T. VIII, s. 426-432 (2013).

Cechy osobowościowe

D. Abramczyk wyróżnia się wysokim poziomem etycznym i kulturą osobistą. Cechuje ją pogodne usposobienie, otwartość, łatwość nawiązywania kontaktów. Jest dokładna, systematyczna, dobrze zorganizowana. Pracownicy darzą Ja wielkim szacunkiem, ale też ogromną sympatią.. „Od zawsze” przejawia dużą aktywność i inicjatywę, jest otwarta na innowacje i eksperymenty. Ogromy nacisk kładzie na rangę Zgierskiej Biblioteki w środowisku lokalnym. Jest aktywnym członkiem SBP, zasiada we władzach Oddziału i Okręgu Łódzkiego SBP. Ponadto jest członkiem Prezydium Federacji Związków Zawodowych Pracowników Kultury i Sztuki Warszawie.


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP