Polecamy
25,00 PLN

Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE... więcej >

Anna Gębska

St. kustosz, dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej 
w Starachowicach

wykształcenie: wyższe bibliotekarskie
40 lat pracy w bibliotece

 

Świętokrzyski Bibliotekarz Roku 2014

Zarządzanie biblioteką

A. Gębska samodzielnie pozyskuje dodatkowe środki na modernizację lokali oraz imprezy kulturalne. Zabiega o promowanie miejscowych artystów i literatów, którzy znajdują w bibliotece niezwykle przyjazne miejsce. Angażuje się osobiście w przygotowanie i prowadzenie wydarzeń kulturalnych, bez ponoszenia kosztów, dzięki zasadzie wymiany usług między Biblioteką a współpracującymi z nią lokalnymi instytucjami. Należą do nich: Starachowickie Centrum Kultury (A. Gębska jest członkiem Rady Programowej), Stowarzyszenie Otwartych Form Artystycznych „SOFA" (tu pełni funkcję z-cy prezesa), Uniwersytet Trzeciego Wieku (zainicjowała powołanie tej placówki), Towarzystwo Przyjaciół Starachowic, Związek Sybiraków (jest współautorką publikacji „Na syberyjskich szlakach" oraz inicjatorką corocznych wigilii Sybiraków), Państwowa Szkoła Muzyczna im. L. Różyckiego w Kielcach oraz Odlewnie Polskie S.A. (także jest współautorką publikacji „Historia Odlewni Zakładów Starachowickich") Dzięki staraniom A. Gębskiej biblioteka wielokrotnie otrzymała wsparcie finansowe od tego przedsiębiorstwa na organizację wydarzeń kulturalnych oraz na zakup potrzebnego sprzętu. W 2014 r. A. Gębska uzyskała od Odlewni dotację na remont filii nr 7, w wysokości 5.000 zł.

Modernizacja biblioteki i procesów bibliotecznych

W 2014 r., z inicjatywy A. Gębskiej wyremontowana została Filia nr 7. Aranżacja pomieszczeń , dobór mebli bibliotecznych , oświetlenia czy wykładzin były całkowicie zasługą kandydatki.. Filia zyskała przyjazne, nowoczesne wnętrze oraz wolny dostęp do półek czego wcześniej brakowało. Wyodrębniona została nowa czytelnia ze stanowiskami dla czytelników oraz specjalny kącik dla dzieci. Przy okazji remontu doprowadzono również wodę bieżącą.

Obsługa użytkowników

Z inicjatywy A. Gębskiej rok 2014 był rokiem wielu pokoleń. W starachowickiej MBP występowali przedstawiciele rożnych grup wiekowych, od uczniów do słuchaczy UTW.

W kwietniu 2014 r. do Głośnego Czytania Nocą kandydatka zaprosiła dzieci ze szkoły podstawowej nr 10 z oddziałami integracyjnymi (93 osoby) Celem spotkania była integracja środowiska z niepełnosprawnymi dziećmi, które podczas spotkania zaprezentowały swoje talenty wokalne i literackie. W listopadzie 2014 r. A. Gębska zainicjowała wspólne czytanie dwóch pokoleń – z utworami S. Żeromskiego wystąpili słuchacze UTW oraz młodzież gimnazjalna (82 osoby) W tym samym miesiącu, do Głośnego Czytania „Skąd przychodzimy, dokąd zmierzamy” zaprosiła nauczycieli (73 osoby.)

Spowodowała, że MBP w Starachowicach dołączyła do akcji Narodowego Czytania „Trylogii” H. Sienkiewicza. Zaprosiła do współpracy Starachowickie Centrum Kultury, które zapewniło nagłośnienie i kostiumy, a sama poprowadziła spotkanie. Do czynnego udziału w czytaniu zaprosiła także prezydenta miasta. Narodowe Czytanie „Trylogii” na starachowickim rynku było prawdziwym spektaklem teatralnym dla mieszkańców. Dzięki staraniom A. Gębskiej wiele zespołów działających w SCK, występuje nieodpłatnie podczas imprez kulturalnych w bibliotece . W styczniu 2014 r., podczas wernisażu wystawy „Fotopasje” (96 osób) występował zespół „Agamian”, natomiast we wrześniu, na wernisażu wystawy „W barwach jesieni” (65 osób) śpiewała Kasia Gęborek ze Studia Piosenki SCK.

A. Gębska osobiście angażuje się w organizację Wieczorów Starachowickich", poświęconych promocjom książek miejscowych pisarzy i poetów. W marcu 2014 r. odbyła się promocja książki Norberta Wieczorka „Wspomnienia Starachowiczanina”(94 osób); w październiku 2014 r. prezentowano publikacje Aleksandra Pawelca (86 osób), a w listopadzie 2014 r. książkę Witolda Serka „Śladami zasłużonych. Przewodnik po starachowickich cmentarzach” (48 osób). Dzięki A. Gebskiej mieszkańcy mogą od lat bezpłatnie uczestniczyć w koncertach odbywających się w Czytelni Głównej. W styczniu 2014 r. odbył się koncert fortepianowy (82 osób.) Ponadto udostępniła salę na cotygodniowe próby kabaretu UTW „Z różą”(dla 12 osób) , a dla dzieci z rodzin o niskim statucie materialnym zorganizowała. choinkę świąteczno-noworoczną.

Szkolenia

W 2014 r. A. Gębska zorganizowała zajęcia komputerowe dla słuchaczy UTW w Czytelni MBP, - w każdy poniedziałek i czwartek (dla 13 osób);

Cechy osobowościowe

Wysoka kultura osobista, szacunek okazywany pracownikom i czytelnikom, dbałość o standardy etyczne; kreatywność i społecznikostwo to główne zalety A. Gębskiej. Jako inicjatorka i pomysłodawczyni wielu wydarzeń kulturalnych dba o zachowanie wysokiego poziomu tych imprez, ale też o ich powszechną dostępność. Dlatego wychodzi z ofertą poza bibliotekę i współpracuje z wieloma instytucjami.. Jest aktywnym członkiem SBP - przez kilka lat pełniła funkcję przewodniczącej Koła SBP przy MBP w Starachowicach, obecnie udziela się jako członek Zarządu Okręgu SBP w Kielcach.


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP