Polecamy
50,00 PLN

Publikacja Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich przeszłość i teraźniejszość 1917-2017 dokumentuje... więcej >

Bogna Iwańska

Kustosz, kierownik Biblioteki Obcojęzycznej
Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu

wykształcenie wyższe: filologia polska
32 lata pracy w bibliotece

 

Opolski Bibliotekarz Roku 2014

Współpraca bibliotekami, instytucjami i organizacjami

W trosce o poszerzenie oferty dla użytkowników Biblioteki Obcojęzycznej B. Iwańska nawiązała w 2014 r. współpracę z Katedrą Slawistyki, Katedrą Kultury i Języka Francuskiego oraz z Instytutem Filologii Angielskiej Uniwersytetu Opolskiego, których studenci udzielają darmowych konsultacji z języków obcych. Rozwijała też współpracę z Instytutem Konfucjusza oraz nawiązała kontakty z Polskim Związkiem Głuchych.

Modernizacja biblioteki i procesów bibliotecznych

Pomimo ograniczonych warunków lokalowych (bardzo mała powierzchnia Biblioteki) i wzrastającej liczby zbiorów, przestrzeń wykorzystana jest pomysłowo i funkcjonalnie. W bibliotece wygospodarowano miejsce dla widzów Bibliotecznego Klubu Filmowego i osób uczestniczących w konsultacjach językowych. Do dyspozycji czytelników są stanowiska komputerowe z dostępem do katalogów i Internetu. Znalazło się również miejsce na prezentację czasopism, nowości książkowych oraz na punkt Book-crossingu.

Obsługa użytkowników

B. Iwańska aktywizuje różne grupy użytkowników biblioteki, zarówno przedszkolaków jak i seniorów, Polaków i cudzoziemców, uczniów i studentów, osoby czynne zawodowo i emerytów organizując dla nich wiele interesujących zajęć i imprez. W 2014 r. zainicjowała w Bibliotece Obcojęzycznej bezpłatne konsultacje językowe dla mieszkańców Opola, prowadzone przez studentów Uniwersytetu Opolskiego oraz ( w zakresie języka chińskiego) przez pracowników Instytutu Konfucjusza.

Zorganizowała też kolejny, 9. Wojewódzki Konkurs Recytatorski w Języku Angielskim dla Dzieci, którego finał odbył się 16.06.2014 r. Jako miłośniczka języka francuskiego, propaguje na terenie Opola język i kulturę francuską. W ramach wolontariatu prowadzi zajęcia z języka francuskiego dla opolskich przedszkolaków.

Natomiast dla młodzieży i dorosłych organizuje od 2012 r. „Tydzień Języka Francuskiego i Krajów Frankońskich”, w ramach którego, w 2014 r., odbyło się wiele imprez: pokaz filmów pt. „Le cinéma français aujourd'hui”, spotkania promujące muzykę francuską (popołudnie z muzyką Charlesa Aznavoura, koncerty muzyki francuskiej w ramach cyklów „Muzyka w Galerii, czyli galeria muzyki” oraz „Muzyka w klubowym fotelu”), a także wystawy: „Dis-moi dix mots’... a la folie”, „Brell i inni”, „Aznavour w Opolu”, „Anielska wystawa”. Ponadto, we współpracy z Fundacją Warsztatów Fotograficznych 2.8 przygotowała wystawę „6 metrów przed Paryżem. 159 Fotografii obiektywnych Eustachego Kossakowskiego”, która prezentowana była w dniach 8-17.10.2014 r.

Kandydatka od lat organizuje także cykl imprez promujących kulturę i literaturę azjatycką i stale rozszerza ofertę dla opolan zainteresowanych Azją oraz językami azjatyckimi. Poza tym, z myślą o najmłodszych użytkownikach biblioteki organizowała spotkania filmowe w czasie ferii i wakacji („Straszne Ferie”, „Plażowe kino”),podczas których odbywały się m.in. bezpłatne konsultacje z języka chińskiego.

Zainicjowała też spotkania filmowe dla osób niesłyszących z udziałem tłumacza języka migowego, a dla osób niedowidzących cykliczne projekcje z audiodeskrypcją. Dzięki B. Iwańskiej odbył recital Roberta Kudelskiego „Aznavour”, monodram „Mały Książę” w wykonaniu Tadeusza Kwinty oraz spotkania z filmowcami (Tomasz Raczek, Marek Lis), dziennikarzami (Radosław Pyffel), czy sportowcami (Andrzej Iwan).

Promocja biblioteki

Kandydatka zdobywa nowych użytkowników dzięki wykorzystaniu nowych mediów. Biblioteka Obcojęzyczna ma swój blog na www.bibliotekaobcojezyczna.wordpress.com

Szkolenia

B. Iwańska zainicjowała warsztaty dotyczące pokonywania barier i ograniczeń językowych pt. „Coaching językowy”, odbywające się regularnie w Bibliotece Obcojęzycznej.

Cechy osobowościowe

B.Iwańska jest osobą otwartą, energiczną i zaangażowaną w swoją pracę. Z pasją, a często kosztem prywatnego czasu inicjuje przedsięwzięcia wykraczające poza podstawową działalność biblioteki. Propaguje w całym województwie naukę języków obcych oraz czytelnictwo książek w językach oryginalnych. Jako osoba kreatywna i twórcza nawiązuje kontakty z różnymi instytucjami społeczno – kulturalnymi, żeby rozszerzyć ofertę biblioteki w tym zakresie. Jest również dobrym organizatorem.


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP