Polecamy
Sarah Skumanov 11,00 PLN 25,00 PLN

Manga dostępna jest na polskim rynku od drugiej połowy lat 90. ubiegłego wieku. Obecnie wydawcy mangi w... więcej >

Krystyna Łętocha

Nauczyciel-bibliotekarz, kierownik Filii w Myślenicach
Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Krakowie

wykształcenie wyższe: filologia polska; bibliotekoznawstwo i informacja naukowa; podyplomowe: zarządzanie
24 lata pracy w bibliotece

 

Małopolski Bibliotekarz Roku 2014

Zarządzanie biblioteką, współpraca z instytucjami i organizacjami

W 2014 r. K. Łętocha pozyskała dotację ze Starostwa Powiatowego w wysokości 1200 zł na zakup książek dla kierowanej przez siebie Filii. Zapoczątkowała też akcję zbierania eksponatów do mini-muzeum oświaty „Od stalówki do tabletu” w celu uatrakcyjnienia lekcji bibliotecznych dla uczniów.

Współpraca z lokalnymi instytucjami oświatowymi należy do zasadniczych kierunków działalności K. Łętochy. Są wśród nich szkoły w powiecie (Gimnazjum w Wiśniowej, Bęczarce, Osieczanach, Jasienicy), dla których prowadzi lekcje biblioteczne; Staropolska Szkoła Wyższa w Kielcach ,Oddział w Myślenicach, z którą zawarła porozumienie o. przekazywaniu Filii, naukowych publikacji tej uczelni w zamian za prowadzenie szkolenia bibliotecznego dla studentów; czy Uniwersytet Trzeciego Wieku, dla którego przygotowuje konspekty zajęć z edukacji filmowej i prelekcje z odbytych podróży do egzotycznych krajów.

Ponadto, we współpracy z Gimnazjum Nr 1 zorganizowała zbiórkę podręczników do nauki j. polskiego dla szkoły w Dolinie na Ukrainie. Włączyła się też do akcji Maraton Pisania Listów Amnesty International organizowanej przez Zespół Szkół im. Średniawskiego.

Obsługa użytkowników

K. Łetocha stara się przygotować ciekawą i różnorodną oferte dla użytkowników. Zorganizowała i od lat prowadzi 3-etapowy, powiatowy konkurs medialny dla gimnazjalistów propagujący treści medialne zawarte w programie nauczania (opracowała pytania, poprawia prace, pozyskuje sponsorów nagród).W 2014 r. odbyła sie 11 edycja tego konkursu pt. „Dlaczego dzieci surfują w sieci?”.

Przewodniczyła pracom jury gminnego konkursu bibliotecznego „W świecie książek” (zorganizowanego przez Gimnazjum w Jaworniku) oraz literackiego dla uczniów szkół ponad gimnazjalnych poświęconego Janowi Pawłowi II we współpracy z Wydziałem Edukacji Starostwa Powiatowego „Jesteśmy nadzieją JPII” oraz z Muzeum Regionalnym –„Tak go pamiętam…”. 

Prowadzi cieszące się dużym zainteresowaniem lekcje – relacje z podróży do Azji, Afryki i Ameryki Południowej prezentując autorskie filmy, zdjęcia oraz pokazy strojów i pamiątek. Zorganizowała promocję książki Marii Miłek „Radość z mądrych słów. Rzecz o wartościach w twórczości Emila Bieli” i poprowadziła spotkanie autorskie. Zorganizowała w Filii dwie wystawy jubileuszowe z okazji: 120 lat ZSOiZ w Sułkowicach, oraz 60-lecia SP nr 3 w Pcimiu.

Szkolenia

W ramach prowadzonego Punktu Konsultacyjnego dla nauczycieli bibliotekarzy z terenu powiatu myślenickiego K. Łętocha zorganizowała 4 spotkania informacyjno-szkoleniowe na temat: zasad ewidencji nowych podręczników w szkołach i wspomagania pracy szkoły przez bibliotekę szkolną, a także konferencję „Czy Internet jest realnym zagrożeniem dla dzieci i młodzieży oraz czytelnictwa?”.

Dla nauczycieli z powiatu przygotowała (we współpracy z MCDN) szkolenie: „Baśń i bajka terapeutyczna dla najmłodszych” oraz warsztaty „Origami” i „Scrapbooking”. Wystąpiła też na konferencji „Nauczyciel z pasją” w PBW w Nowym Sączu z relacją o egzotycznych podróżach.

Ukończyła kursy „Szkolny Organizator Rozwoju Edukacji” oraz „koordynator sieci” i wykorzystała zdobytą wiedzę do utworzenia sieci współpracy i samokształcenia w powiecie myślenickim – grupa 22 nauczycieli - bibliotekarzy zajmie się tematem „Edukacja filmowa w szkole”

Promocja biblioteki

Wystąpiła na imprezie „Młodzi dla Wolności” podczas obchodów Święta Wolności promując działania biblioteki pedagogiczne.

Publikacje

W „Powiatowym Drogowskazie” kandydatka zamieściła opinię o działalności Powiatowego Ośrodka Rozwoju Edukacji w Nowym Targu z opisaniem kierunków działań jakie pilotażowo wdrażane są w powiecie nowotarskim w 93 placówkach.

Cechy osobowościowe

K. Łętocha jest nauczycielem z pasją, która dzieli się chętnie z uczniami (i nie tylko) swoją wiedzą geograficzną, budząc ciekawość i zainteresowanie odległymi kulturami, i przełamując stereotyp bibliotekarza. Jest energiczna, kreatywna i otwarta na nowe wezwania. Jej życzliwość i kompetencja oraz umiejętność pracy w zespole przekładają się na bogatą ofertę biblioteki, która kieruje oraz owocną współpracę z lokalnym środowiskiem oświatowym i instytucjami kultury.


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP