Polecamy
Aleksander Radwański 6,00 PLN 19,00 PLN

JEŚLI:   prowadzisz samodzielnie bibliotekę lub w małym zespole nie jesteś maniakiem... więcej >

Sylwia Mróz

Bibliotekarz, dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej 
im. Cypriana Norwida w Złotowie

wykształcenie wyższe: edukacja artystyczna
7 lat pracy w bibliotece

 

Wielkopolski Bibliotekarz Roku 2014

Zarządzanie biblioteką

W zarządzaniu biblioteką S. Mróz stosuje zasadę kierowania w dobrym stylu i korzystania z potencjału twórczego zatrudnionych bibliotekarzy. Stara się, aby biblioteka była otwarta na potrzeby społeczności powiatu złotowskiego, przyjazna dla każdego, posiadająca wielu partnerów i sprzymierzeńców, uczestnicząca w realizacji przedsięwzięć lokalnych oraz proponująca nowoczesne i nowatorskie formy uczestnictwa w kulturze.

Modernizacja biblioteki i procesów bibliotecznych

W 2014 r. S. Mróz powiększyła powierzchnię biblioteki o 50 m.kw., zmodernizowała salę spotkaniowo-wystawienniczą i dostosowała ją dla osób na wózkach. Wprowadziła nową organizację i aranżację przestrzeni. Wyposażyła ją w nietypowe elementy sztuki użytkowej: regał, drzewo nowości wydawniczych, wygodne „zakątki” do lektury z fotelami i siedziskami. Zakupiła dla Oseskowego Klubiku Bajkowego przewijak dla niemowląt. Dotychczasowy oddział dla dzieci przekształciła w Tajemniczą Wyspę Książek z hamakiem, palmą i skrzynią skarbów, pufami, bujakami i zabawkami rozwijającymi psychomotorykę dzieci oraz kolorowymi muralami wykonanymi własnoręcznie.

Obsługa użytkowników

Priorytetem działań S. Mróz jest ponadpokoleniowe zaspokojenie potrzeb i zainteresowań użytkowników, w zakresie dostępności do zbiorów oraz organizowanych form promocji różnych dziedzin kultury. W 2014 r. uzyskała wskaźnik zakupu 15,5, powiększyła znacznie kolekcje książek z Dużą Literą i audiobooków. Rozbudowała największy w publicznych bibliotekach wielkopolskich dział Komiksu. Miłośnikom e-lektury udostępniła dostęp do portalu „wolnych lektur”. Niekonwencjonalne przedsięwzięcia edukacyjno – kulturalne realizowała w cotygodniowym Oseskowym Klubie Bajkowym, poprzez naukę języków angielskiego i francuskiego dla dzieci. Podejmowała nagrodzone przez Fundację ABC XXI wieku działania w Kampanii „Cała Polska czyta dzieciom”. Uczestniczyła w Tygodniu Bibliotek. Utworzyła Klub Czytających Rodzin „Złotomoliki”. Przeprowadziła po raz pierwszy konkurs „Czytelnik Roku” oraz zorganizowała drugi Dyskusyjny Klub Książki. Prowadziła „Kawiarenkę literacką”, w której gościła wybitnych twórców słowa, m.in. Daniela Passenta, Wiesława Kota, Roksanę Jędrzejewską-Wróbel, Jana Pankiewicza. Korzystając z pomocy „Klubu 50 + ” oraz Klubu Artystów „Pasja” organizowała wystawy, wernisaże fotografii, malarstwa i rękodzieła, promujące lokalne środowisko twórcze. We wrześniu 2014 r., zorganizowała IV warsztaty twórcze dla Krajniaków, przedstawicieli 12 dziedzin sztuki i rękodzieła, mieszkających w Złotowie i powiecie złotowskim. Włączyła się w grę miejską Złotowskiego Korpusu Ekspedycyjnego.

Zrealizowała konkurs grantowy „Aktywna Biblioteka” Akademii Rozwoju Filantropii i uzyskała grant z Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności „Równać szanse 2014” na projekt „Fajnie na Krajnie”.

Promocja biblioteki

Prowadzi aktywny profil facebookowy, regularnie wysyła newslettery, zamieszcza artykuły w prasie lokalnej, jest częstym gościem w Telewizji Asta, Radia Koszalin i Pogramu.4 Polskiego Radia. W proces kształtowania nowego wizerunku bibliotekarza, skutecznie włącza pracowników. W 2014 r., wydała przyjęty z wielkim zainteresowaniem, w nakładzie 250 egz., kalendarz na rok 2015 pt. „My bibliotekarki prywatnie”, w którym każdy miesiąc jest portretem innej osoby

Szkolenia

W 2014 r. brała udział w pilotażowym szkoleniu FRSI „Kieruj w dobrym stylu” organizowanym przez Fundację Szkoła Liderów. W ramach zadań biblioteki powiatowej prowadziła warsztaty nt. arteterapii i identyfikacji wizualnej biblioteki. Formą doskonalenia regionalnego i integracji środowiska był I Rajd Bibliotekarzy Powiatu Złotowskiego na trasie Jastrowie-Sypniewo.

Cechy osobowościowe

Jest osobą ambitną, kreatywną, energiczną i stanowczą. W kreację biblioteki włącza twórców oraz miłośników i pasjonatów wielu dziedzin. Jest otwarta na propozycje zgłaszane przez lokalną społeczność i odważna w podejmowaniu niekonwencjonalnych wyzwań. Prowadzi autorską, o niepowtarzalnym klimacie, bibliotekę „artystyczną”, której przedsięwzięć społeczność lokalna oczekuje i w których licznie uczestniczy. Uważa także, że do jej obowiązków należy kontynuowanie dobrych działań poprzedników np. w zakresie automatyzacji procesów bibliotecznych. Wielką wagę przywiązuje do permanentnego samokształcenia.

Od 2007 roku, tj. od podjęcia pracy w bibliotece należy do Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. Kieruje pracą Koła w Złotowie. Jest członkiem Zarządu Oddziału w Pile. Udziela się w Polskim Związku Bibliotek.


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP