Polecamy
Jarosław Kończak 27,00 PLN 38,00 PLN

Książka adresowana jest zarówno do osób zainteresowanych komunikacją sponsoringową, jak i tych,... więcej >

Danuta Swarcewicz

Bibliotekarz, dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej z/s w Radomicach
wykształcenie: średnie bibliotekarskie
24 lata pracy w bibliotece

 

Kujawsko-pomorski Bibliotekarz Roku 2014

Modernizacja biblioteki i procesów bibliotecznych

Od lat, bez rezultatu Urząd Gminy w Lipnie starał się wyremontować zabytkowy dwór w Jastrzębiu, w którym mieściła się filia biblioteczna. Zły stan techniczny budynku utrudniał jej działalność, brano nawet pod uwagę jej likwidację. Aby do tego nie dopuścić, z inicjatywy D. Swarcewicz, GBP z/s w Radomicach złożyła wniosek o dofinansowanie projektu: „Dostosowanie murowanej części zabytkowego dworu w Jastrzębiu k. Lipna z przeznaczeniem dla funkcjonującej w tym obiekcie filii biblioteki gminnej” w ramach Programu Wieloletniego Kultura +, Priorytet „ Biblioteka+. Infrastruktura Bibliotek”. W 2013 r., decyzją MKiDN wniosek rozpatrzono pozytywnie, a Urząd Gminy w Lipnie przekazał notarialnie zabytkowy dwór w Jastrzębiu GBP z/s w Radomicach. W efekcie biblioteka mogła wnieść obiekt do projektu jako wkład własny. W projekcie przewidziano zakup nowych mebli, zestawów komputerowych, urządzeń peryferyjnych, telewizora oraz nagłośnienia, a także urządzenie zaplecza kuchennego z nowym wyposażeniem.

Generalny remont budynku trwał od maja do końca grudnia 2014 r. Obiekt został przystosowany dla osób niepełnosprawnych.. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 2 520 749 zł., z czego dofinansowanie w kwocie 1 693 359 zł. uzyskano w ramach Programu MKiDN , natomiast kwotę 70 000 zł dofinansowało Starostwo Powiatowe w Lipnie. Uroczyste otwarcie obiektu odbyło się 21 marca 2015 r.

Wieś Jastrzębie zyskała nowoczesną placówkę kultury, a jednocześnie uratowano piękny zabytek. Filia biblioteczna w Jastrzębiu spełnia obecnie standardy Certyfikatu Biblioteka.+. i oprócz statutowych zadań biblioteki może realizować liczne przedsięwzięcia w ramach działalności edukacyjno-kulturalnej, do których należą: zajęcia z dziećmi podczas wakacji i ferii zimowych, lekcje biblioteczne dla najmłodszych, spotkania z regionalnymi artystami, spotkania z seniorami, wystawy, a także warsztaty teatralne „Dziecięcego Teatrzyku Bagatelka”. Filia pełnić będzie też funkcje lokalnego muzeum a jednocześnie nowoczesnego centrum kulturalnego.

W kwietniu 2014 r., D. Swarcewicz doprowadziła do zainstalowania i wdrożenia Programu MAK+ we wszystkich bibliotekach gminy Lipno. Program ułatwia pracę bibliotekarzom oraz rozszerza dostęp do księgozbioru użytkowników bibliotek.

Obsługa użytkowników

Z inicjatywy D. Swarcewicz przeprowadzono zajęcia z dziećmi podczas ferii zimowych i w okresie wakacji we wszystkich bibliotekach gminy Lipno. Środki finansowe pozyskano z Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz od prywatnych sponsorów. W bibliotekach gminy Lipno przeprowadzono akcję „Bezpieczne dziecko”. Była to prelekcja na temat bezpieczeństwa dzieci w domu, szkole i na ulicy połączona z konkursem plastycznym. Przeprowadzono gminną akcję „Tydzień z Internetem” jako zajęcia edukacyjne dla dzieci, dotyczące bezpiecznego korzystania z Internetu. Z okazji Roku Czytelnika w GBP w Radomicach wręczono Certyfikaty najlepszym dorosłym czytelnikom. D. Swarcewicz była inicjatorem Gminnego Konkursu Poetyckiego pt. „Moja mama” - Ogłoszenie wyników nastąpiło w Dniu Matki z udziałem mam młodych poetów.

Promocja biblioteki

O każdym wydarzeniu mającym miejsce w GBP w Radomicach D. Swarcewicz pisze notki i artykuły, które znaleźć można na stronie internetowej Urzędu Gminy Lipno (http://www.uglipno.pl/), a także w prasie lokalnej - CLI oraz Gazecie Pomorskiej.

Cechy osobowościowe

D. Swarcewicz z zaangażowaniem wykonuje powierzone jej zadania. Jest dobrym gospodarzem, dba o rozwój wszystkich podległych bibliotek .Zmieniła ich wygląd z zewnątrz i estetykę wewnątrz. Zależy jej na wprowadzaniu nowych technologii i poprawie warunków korzystania tak, aby były bardziej nowoczesne i spełniały oczekiwania użytkowników.

Umiejętność pracy w zespole pozwala jej na realizację zaplanowanych przedsięwzięć., a uprzejmość i kultura osobista sprawiają, ze jest bibliotekarzem lubianym zarówno przez dzieci jak i starszych czytelników. Dobra współpraca z władzami samorządowymi i miejscową szkołą dowodzi, że to osoba kontaktowa, otwarta, elastyczna i szybko reagująca. To postać ceniona i szanowana w środowisku lokalnym i ponadlokalnym.


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP