Polecamy
Katarzyna Slany 36,00 PLN

Monografia zatytułowana "Śmierć w literaturze dziecięcej i młodzieżowej" poświęcona została... więcej >

Katarzyna Wituś

Kustosz, kierownik Oddziału dla Dzieci
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Czechowicach-Dziedzicach

wykształcenie wyższe
13 lat pracy w bibliotece

 

Śląski Bibliotekarz Roku 2014

Zarządzanie biblioteką

K. Wituś od wielu lat aktywnie i z zaangażowaniem współpracuje z przedszkolami, szkołami oraz placówkami edukacyjnymi, organizując autorskie zajęcia edukacyjne. Z powodzeniem pozyskuje sponsorów i przyjaciół biblioteki, jak Centrum Gier Planszowych „Planszowice”, Kawiarnia „Kamelia”, Polskie Centrum Dogoterapii „Psia Edukacja”, wydawnictwa oraz firmy z produktami dla dzieci. Dzięki temu wzbogaca zajęcia i zdobywa nagrody do konkursów oraz akcji bibliotecznych.

Modernizacja biblioteki i procesów bibliotecznych

Wykorzystując środki unijne pozyskane przez Dział Promocji, K. Wituś wyposażyła przestrzeń biblioteki w kolorowe regały, stoliki, tablice prezentacyjne oraz pomoce edukacyjne. Tak powstał specjalny kącik „Kulturkowo”, ulubione miejsce zabaw dla najmłodszych czytelników. W ramach modernizacji procesów bibliotecznych stworzyła bazy danych zawartości zbiorów (opracowania lektur) oraz czasopism, ujednoliciła graficzne formy sygnatur, a także stworzyła grupy zbiorów

Obsługa użytkowników

W 2014 r., K. Wituś zdobyła I miejsce w ogólnopolskim konkursie „Dzieci buszują w bibliotece” zorganizowanym przez Fundację Rozwoju Dzieci im. Komeńskiego w ramach Programu Rozwoju Bibliotek we współpracy z Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. Prezentowane zajęcia, zrealizowane wspólnie z Działem Promocji, zostały przeprowadzone według jej autorskiego scenariusza „Zabawy ślimaka”.

Z doświadczenia wie, że prawdziwym wyzwaniem są dzieci, które nie chcą czytać., więc tworzy dla nich specjalne działy m.in. z „zakazanymi książkami”, „zanim zacznę czytać” czy „duże problemy małych dzieci”. Szczególną opieką otacza również najmłodszych czytelników. Na zajęciach dla rodziców i dzieci (które współorganizuje) wprowadza obok książek (aktywność czytelnicza) elementy zabawy (rozwój ruchowy dziecka). Swoją pracą udowadnia, że wspólne czytanie to najskuteczniejszy sposób budowania więzi z dzieckiem.

W jej pracy szczególne miejsce zajmują również dzieci oraz osoby niepełnosprawne. Dwa razy w roku organizuje i prowadzi duże imprezy integracyjne dla dzieci niepełnosprawnych „Bawimy się razem” i „Dajcie Dzieciom Uśmiech”, w których uczestniczy ok. 150 osób. Zaprasza na nie również pensjonariuszy Domu Opieki Społecznej „Złota Jesień”, miejscowych artystów, twórców, młodzież szkolną – integrując w ten sposób środowisko lokalne. ”. Żaden z jej czytelników nie wychodzi z biblioteki bez informacji, gdzie daną książkę można zdobyć. W czasie ferii oraz wakacji prowadzi zajęcia plastyczno-techniczne (bazując na samodzielnie przygotowanych projektach) , w trakcie których dzieci realizują swoje pasje.

K. Wituś organizuje ponadto oryginalne wystawy np. „Jak Cię widzą – tak Cię rysują”, „Skarby pozostawione w książkach. Jest inicjatorką akcji „Biblioteka-Dzieciom” , w ramach której ofiarowane przez darczyńców książki trafiają do placówek opiekuńczych (Pogotowia Opiekuńczego, Rodzinnych Domów Dziecka) oraz szpitali dziecięcych.

Szkolenia

K. Wituś zajmuje się tez pedagogiką biblioteczną.. Prowadzi zajęcia edukacyjne oparte o autorskie scenariusze. Obecnie współpracuje z 11 przedszkolami oraz szkołami. Prowadząc zajęcia, aranżuje odpowiednio niewielką salę lekcyjną , aby była funkcjonalna i przyjazna dzieciom. Szczególny nacisk kładzie na naukę tolerancji, aby dzieci mogły poznać świat zanim zaczną go oceniać, a także rozwijanie wyobraźni, pamięci oraz wzbogacanie języka Popularność i sukces tych zajęć potwierdzają zarówno liczby nowo zapisanych czytelników, jak tez zainteresowanie nauczycieli i rodziców. Kandydatka proszona jest o prowadzenie zajęć edukacyjnych także w innych miejscowościach.. Ponadto doradza maturzystom w ramach przygotowań maturalnych, udziela im wskazówek, jak napisać skutecznie CV i prowadzić owocną rozmowę kwalifikacyjną.

Jest autorem programów: „Biblioteka - Twój kumpel” oraz „Biblioteka dla Malucha”.

Publikacje

Od wielu lat publikuje artykuły dotyczące działalności kulturotwórczej biblioteki na łamach lokalnej prasy i portali internetowych. Prowadzi również kronikę swojej biblioteki. Aby promować czytelnictwo, a także ułatwić komunikację z czytelnikami stworzyła biblioteczny blog „Czytanie to frajda” czytanietofrajda.blogspot.com

Cechy osobowościowe

K. Wituś to osoba niezwykle kreatywna. Jej spontaniczność i otwartość przyciąga dzieci i młodzież do biblioteki – błyskawicznie nawiązuje kontakt z czytelnikiem. Pracy poświęca się z wielkim zaangażowaniem. Każdy dzień rozpoczyna z uśmiechem, wprowadzając optymizm do pracy z dziećmi.. Nie potrafi przejść obojętnie obok czyjegoś problemu, każdemu stara się pomóc, i to nie tylko w kwestii książek czy czytelnictwa. Jest osobą wrażliwą - opieką otacza dzieci z rodzin patologicznych współpracując z nauczycielami i rodzicami. Potrafi dzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem. Zawsze powtarza, że wszystkie jej pomysły mogą być realizowane dzięki wspaniałej współpracy z bibliotekarzami z MBP, nauczycielami oraz rodzicami. Bo w mocnej drużynie tkwi przecież wielka siła.

 


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP