Polecamy

Władysław Wróblewski

Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Witnicy
wykształcenie wyższe, podyplomowe bibliotekarskie
9 lat pracy w bibliotece

 

Lubuski Bibliotekarz Roku 2014

Zarządzanie biblioteką

W. Wróblewski. pracuje od 2006 r , w MBP w Witnicy na stanowisku dyrektora, nadzorując jednocześnie dwie filie wiejskie. Krótko po objęciu tego stanowiska wytyczył sobie 3 cele: zmianę siedziby biblioteki, zinformatyzowanie MBP w Witnicy i jej filii. oraz utworzenie działu regionalnego.

Ten ostatni cel osiągnął najszybciej – po prostu utworzył dział regionalny. Do chwili obecnej, dzięki osobistemu zaangażowaniu, zgromadził spory zbiór wydawnictw dotyczących regionu (książki, czasopisma, dokumenty życia społecznego,, dokumenty ikonograficzne i wycinki prasowe). Wraz z pracownikiem zabezpieczył kopie Archiwum Towarzystwa Przyjaciół Witnicy. Z jego inicjatywy digitalizowane są też pocztówki i fotografie. Gromadzone dokumenty są systematycznie opracowywane.

Modernizacja biblioteki i procesów bibliotecznych

Wieloletnie starania W. Wróblewskiego o zmianę siedziby biblioteki przyniosły dopiero efekt w 2014 r. Wtedy przeniesiono witnicką bibliotekę do nowej siedziby, gdzie funkcjonuje w dobrych warunkach. Dodatkowo pozyskano miejsce na działalność kulturalno - oświatową. 2014 rok był w witnickiej bibliotece rokiem wypracowywania nowych standardów organizacji pracy i działalności.

Wcześniej zakończono automatyzację procesów bibliotecznych. W 2009 r zbiory zostały skatalogowane w programie SOWA 1. Od 1 kwietnia 2012 roku MBP, jako pierwsza w regionie gorzowskim wykonuje wszystkie operacje w programie Mak +. Drugą i trzecią są jej filie w Kamieniu Małym i w Dąbroszynie. Obecnie katalog komputerowy zawiera 33 766 wol. książek i wydawnictw ciągłych. W witnickiej bibliotece na prośbę Instytutu Książki opracowano instrukcję dotyczą konwersji danych z programu Sowa do programu MAK.

Obsługa użytkowników

W. Wróblewski z rozmachem nawiązał współpracę ze środowiskiem lokalnym, stworzył galerię „Między półkami”, gdzie prezentuje dokumenty dotyczące regionu np. przedwojenne widokówki z Witnicy lub zbiory będące pasjami mieszkańców. Z powodzeniem organizuje: spotkania z interesującymi ludźmi, wykłady dotyczące regionu, zaprasza wykładowców z Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Gorzowie Wlkp.

Biblioteka prowadzi sześć Dyskusyjnych Klubów Książki (w tym pięć oficjalnie zarejestrowanych). Organizuje wykłady i spotkania autorskie. W nowej siedzibie bibliotekarze przekształcili Oddział dla Dzieci w Ulicę Bajki Polskiej. Regały zostały zmienione w kolorowe „kamieniczki” z attykami, na których są sportretowane postacie z bajek polskich. Ulica prowadzi do bibliotecznej sceny lalkowej –Teatru Kruka Pankracego. W 2014 r., w warsztatach teatralnych uczestniczyło 829 dzieci – uczniów „zerówek” i szkół podstawowych.

Publikacje

Twórcą MBP w Witnicy, która należy do najstarszych publicznych bibliotek na Ziemiach Zachodnich., był Adam Dekarczyk W. Wróblewski zebrał wszelkie dostępne informacje na jego temat i napisał biografię pierwszego bibliotekarza w Witnicy. W 2014 , MBP w Witnicy razem z Parkiem Dinozaurów w Nowinach Wielkich wydała książeczkę dla dzieci z kilkunastoma wierszykami W. Wróblewskiego pt.: „Dino”.

Szkolenia

W 2014 roku cała załoga witnickiej biblioteki brała czynny udział w przygotowywaniu IX. Forum Młodych Bibliotekarzy w Gorzowie Wielkopolskim.

Cechy osobowościowe

Władysław Wróblewski posiada wszelkie cechy charakteryzujące dobrego bibliotekarza: jest sumienny, systematyczny i skrupulatny. W ciągu niespełna 10 lat pracy w bibliotece szybko uzupełnił wykształcenie i zdobył kompetencje potrzebne do kierowania pracami bibliotecznymi.

Jego cechy osobowościowe takie jak spokój i zaangażowanie ułatwiają mu nawiązywanie kontaktów zarówno z czytelnikami dorosłymi jak i dziećmi.. Z kolei umiejętność współpracy i wytrwałość przynosi sukcesy w kontaktach z władzami samorządowymi, czy instytucjami i pozwala na. skuteczną promocję zawodu bibliotekarza.

Udziela się społecznie; krótko po rozpoczęciu pracy zawodowej w bibliotece został członkiem SBP, obecnie drugą kadencję jest sekretarzem Zarządu Gorzowskiego Oddziału SBP. Skutecznie propaguje idee stowarzyszeniowe, dzięki niemu członkami SBP zostali pracownicy MBP w Witnicy oraz bibliotekarze bibliotek partnerskich.


Projekt SBPProjekt SBP
Projekt SBPProjekt SBP
Projekt SBPProjekt SBP
Serwis SBPSerwis SBP
Projekt SBPProjekt SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP