Polecamy
23,00 PLN 38,00 PLN

Celem katalogu jest próba stworzenia podstawowego zasobu biblioteki obsługującej dzieci w wieku od 0 do... więcej >

Władysław Wróblewski

Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Witnicy
wykształcenie wyższe, podyplomowe bibliotekarskie
9 lat pracy w bibliotece

 

Lubuski Bibliotekarz Roku 2014

Zarządzanie biblioteką

W. Wróblewski. pracuje od 2006 r , w MBP w Witnicy na stanowisku dyrektora, nadzorując jednocześnie dwie filie wiejskie. Krótko po objęciu tego stanowiska wytyczył sobie 3 cele: zmianę siedziby biblioteki, zinformatyzowanie MBP w Witnicy i jej filii. oraz utworzenie działu regionalnego.

Ten ostatni cel osiągnął najszybciej – po prostu utworzył dział regionalny. Do chwili obecnej, dzięki osobistemu zaangażowaniu, zgromadził spory zbiór wydawnictw dotyczących regionu (książki, czasopisma, dokumenty życia społecznego,, dokumenty ikonograficzne i wycinki prasowe). Wraz z pracownikiem zabezpieczył kopie Archiwum Towarzystwa Przyjaciół Witnicy. Z jego inicjatywy digitalizowane są też pocztówki i fotografie. Gromadzone dokumenty są systematycznie opracowywane.

Modernizacja biblioteki i procesów bibliotecznych

Wieloletnie starania W. Wróblewskiego o zmianę siedziby biblioteki przyniosły dopiero efekt w 2014 r. Wtedy przeniesiono witnicką bibliotekę do nowej siedziby, gdzie funkcjonuje w dobrych warunkach. Dodatkowo pozyskano miejsce na działalność kulturalno - oświatową. 2014 rok był w witnickiej bibliotece rokiem wypracowywania nowych standardów organizacji pracy i działalności.

Wcześniej zakończono automatyzację procesów bibliotecznych. W 2009 r zbiory zostały skatalogowane w programie SOWA 1. Od 1 kwietnia 2012 roku MBP, jako pierwsza w regionie gorzowskim wykonuje wszystkie operacje w programie Mak +. Drugą i trzecią są jej filie w Kamieniu Małym i w Dąbroszynie. Obecnie katalog komputerowy zawiera 33 766 wol. książek i wydawnictw ciągłych. W witnickiej bibliotece na prośbę Instytutu Książki opracowano instrukcję dotyczą konwersji danych z programu Sowa do programu MAK.

Obsługa użytkowników

W. Wróblewski z rozmachem nawiązał współpracę ze środowiskiem lokalnym, stworzył galerię „Między półkami”, gdzie prezentuje dokumenty dotyczące regionu np. przedwojenne widokówki z Witnicy lub zbiory będące pasjami mieszkańców. Z powodzeniem organizuje: spotkania z interesującymi ludźmi, wykłady dotyczące regionu, zaprasza wykładowców z Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Gorzowie Wlkp.

Biblioteka prowadzi sześć Dyskusyjnych Klubów Książki (w tym pięć oficjalnie zarejestrowanych). Organizuje wykłady i spotkania autorskie. W nowej siedzibie bibliotekarze przekształcili Oddział dla Dzieci w Ulicę Bajki Polskiej. Regały zostały zmienione w kolorowe „kamieniczki” z attykami, na których są sportretowane postacie z bajek polskich. Ulica prowadzi do bibliotecznej sceny lalkowej –Teatru Kruka Pankracego. W 2014 r., w warsztatach teatralnych uczestniczyło 829 dzieci – uczniów „zerówek” i szkół podstawowych.

Publikacje

Twórcą MBP w Witnicy, która należy do najstarszych publicznych bibliotek na Ziemiach Zachodnich., był Adam Dekarczyk W. Wróblewski zebrał wszelkie dostępne informacje na jego temat i napisał biografię pierwszego bibliotekarza w Witnicy. W 2014 , MBP w Witnicy razem z Parkiem Dinozaurów w Nowinach Wielkich wydała książeczkę dla dzieci z kilkunastoma wierszykami W. Wróblewskiego pt.: „Dino”.

Szkolenia

W 2014 roku cała załoga witnickiej biblioteki brała czynny udział w przygotowywaniu IX. Forum Młodych Bibliotekarzy w Gorzowie Wielkopolskim.

Cechy osobowościowe

Władysław Wróblewski posiada wszelkie cechy charakteryzujące dobrego bibliotekarza: jest sumienny, systematyczny i skrupulatny. W ciągu niespełna 10 lat pracy w bibliotece szybko uzupełnił wykształcenie i zdobył kompetencje potrzebne do kierowania pracami bibliotecznymi.

Jego cechy osobowościowe takie jak spokój i zaangażowanie ułatwiają mu nawiązywanie kontaktów zarówno z czytelnikami dorosłymi jak i dziećmi.. Z kolei umiejętność współpracy i wytrwałość przynosi sukcesy w kontaktach z władzami samorządowymi, czy instytucjami i pozwala na. skuteczną promocję zawodu bibliotekarza.

Udziela się społecznie; krótko po rozpoczęciu pracy zawodowej w bibliotece został członkiem SBP, obecnie drugą kadencję jest sekretarzem Zarządu Gorzowskiego Oddziału SBP. Skutecznie propaguje idee stowarzyszeniowe, dzięki niemu członkami SBP zostali pracownicy MBP w Witnicy oraz bibliotekarze bibliotek partnerskich.


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP