Polecamy
14,50 PLN

Koronawirus opanował cały świat. Również Polska się z nim zmaga. Czy koronawirus może być... więcej >

Danuta Zuba

St. bibliotekarz, dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Cmolasie
wykształcenie: pomaturalne studium bibliotekarskie
25 lat pracy w bibliotece

 

Podkarpacki Bibliotekarz Roku 2014

Zarządzanie biblioteką

D. Zuba kieruje GBP w Cmolasie, 3 podległymi filiami oraz Centrum Edukacji Ekologicznej Puszcza Sandomierska Jednocześnie pracuje z czytelnikami w Wypożyczalni dla Dorosłych. Jej głównym osiągnięciem jest przeszkolenie i pozytywne zmotywowanie zespołu bibliotekarzy do szybkiego wdrożenia systemu bibliotecznego MAK+ i zautomatyzowania procesów bibliotecznych we wszystkich bibliotekach gminnej sieci. Prace rozpoczęte w 2012 r. zostały ukończone w r. 2014.

D. Zuba jest także współinicjatorką porozumienia „Jedna karta biblioteczna w powiecie kolbuszowskim”, dzięki któremu wypożyczanie we wszystkich bibliotekach powiatu ma być możliwe przy pomocy jednej karty czytelnika.

Modernizacja biblioteki i procesów bibliotecznych

Dzięki staraniom D. Zuby zmodernizowano budynek Biblioteki Głównej oraz pomieszczenia wszystkich filii bibliotecznych. Placówki wyposażono w nowoczesny sprzęt komputerowy, a czytelnikom zapewniono dostęp do Internetu.

W 2014 r. GBP w Cmolasie pozyskała 37 komputerów w ramach projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Cmolas” ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Zakupiono tez nowy serwer na potrzeby systemu bibliotecznego MAK+ oraz czytniki kodów kreskowych i karty czytelników konieczne do uruchomienia modułu wypożyczania elektronicznego. W tym samym roku, z inicjatywy D. Zuby rozbudowana została strona internetowa GBP w Cmolasie www.bibliotekacmolas.pl (oddana do użytku w drugiej połowie 2013 r.).

Obsługa użytkowników

W 2014 r. oferta dla czytelników została unowocześniona i rozszerzona. Wprowadzenie elektronicznej rejestracji wypożyczeń , do której .D. Zuba przygotowywała bibliotekę przez cały 2014 r., pozwala czytelnikom na zdalne przeglądanie katalogu, kontrolowanie stanu swojego konta oraz dokonywania rezerwacji wybranych tytułów. W 2014 r. GBP w Cmolasie zorganizowała ponadto mobilny księgozbiór wymienny z punktami bibliotecznymi na terenie szkół podstawowych w miejscowościach: Hadykówka, Jagodnik, Trzęsówka. D Zuba organizuje także kiermasze połączone ze sprzedażą książek.

GBP w Cmolasie, jako jedyna z bibliotek wiejskich powiatu kolbuszowskiego, posiada dwa działy: Wypożyczalnię dla Dorosłych i Oddział dla Dzieci. W 2014 r., m.in . dzięki pracy D. Zuby w Wypożyczalni dla Dorosłych, GBP w Cmolasie osiągnęła najlepsze wyniki czytelnicze spośród pięciu gmin wiejskich powiatu kolbuszowskiego.

Szkolenia

W 2014 r. kandydatka zorganizowała seminarium połączone ze Zjazdem Bibliotekarzy powiatu kolbuszowskiego, w którym wzięli udział przedstawiciele władz samorządowych, pracownicy bibliotek z powiatu kolbuszowskiego oraz emerytowani bibliotekarze.
Jako dyrektor dba o systematyczne podnoszenie kwalifikacji zawodowych swoich pracowników. Bibliotekarze z gminy Cmolas uczestniczą we wszystkich szkoleniach organizowanych przez MiPBP w Kolbuszowej (między innymi z obsługi programu MAK+). 

Publikacje

Swoje publikacje kandydatka zamieszcza w lokalnym czasopiśmie Panorama Gminy Cmolas. Artykuły przez nią pisane dotyczą zagadnień związanych z promocją biblioteki, i upowszechnianiem czytelnictwa. Podobne informacje nadawane są też przez Radio Cmolas.

Cechy osobowościowe

D. Zuba jest osobą zorganizowaną, sumienną, umiejącą z wyprzedzeniem planować pracę biblioteki. Potrafi kierować zespołem i pozytywnie motywować innych do działania. Dzięki swojemu zaangażowaniu i kompetencji ma duży autorytet w środowisku. Jej konsekwencja, takt, umiejętność pozyskiwania zwolenników w pracy zawodowej i społecznej przekonał do misji bibliotekarstwa publicznego zarówno czytelników, współpracowników, jak i władze samorządowe gminy. Jest niekwestionowanym liderem w środowisku. Dzięki temu potrafiła zorganizować zespół pracowników, umiejący w kreatywny sposób adaptować nowe technologie do pracy z czytelnikiem w małej bibliotece wiejskiej.

Chętnie angażuje się w pracę społeczną, współpracuje ze wszystkimi organizacjami społecznymi w swojej gminie. (m.in. działa aktywnie w Lokalnej Grupie Działania LASOVIA i w SBP). Była wielokrotnie wybierana do władz tych organizacji.


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP