Polecamy
17,00 PLN 42,00 PLN

Książka dostępna w serwisie IBUK Niezwykle dynamiczny rozwój komputerowych technologii... więcej >

dr Edyta Bielak-Jomaa - nowym Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych

Data dodania: 27.04.2015

dr Edyta Bielak-Jomaa - nowym Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych

Od 22 kwietnia 2015 r. funkcję Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych pełni dr Edyta Bielak-Jomaa. W tym dniu złożyła bowiem ślubowanie przed Sejmem, co - zgodnie z procedurą przewidzianą w ustawie o ochronie danych osobowych - rozpoczyna bieg 4-letniej kadencji.

Edyta Bielak-Jomaa to doktor nauk prawnych specjalizująca się w zagadnieniach z zakresu prawa pracy i ochrony danych osobowych. Od 2003 r. jest adiunktem w Katedrze Prawa Pracy na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Od 2012 r. kieruje Podyplomowymi Studiami Ochrony Danych Osobowych na tym samym wydziale, a od 2013 r. także działającym tam Centrum Ochrony Danych Osobowych i Zarządzania Informacją.

W kilku ostatnich latach prowadziła zajęcia poświęcone zagadnieniom ochrony danych osobowych na różnych studiach podyplomowych, a także organizowała konferencje naukowe dotyczące tej tematyki, m.in. w kontekście działalności placówek medycznych, kościołów i związków wyznaniowych oraz wykonywania zawodów prawniczych.

Źródło: GIODO


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP