Polecamy
Aleksandra Maria Korczak 29,00 PLN

Praca p. Aleksandry Korczak zachowuje wszystkie rygory naukowości, Autorka operuje dojrzałym warsztatem... więcej >

Konkurs z okazji Międzynarodowego Dnia Telefonów Zaufania dla Dzieci - patronat SBP

Data dodania: 27.04.2015

Konkurs z okazji Międzynarodowego Dnia Telefonów Zaufania dla Dzieci - patronat SBP

Od 1 do 30 maja Fundacja Dzieci Niczyje przeprowadzi konkurs z okazji Międzynarodowego Dnia Telefonów Zaufania dla dzieci. Wydarzenie to jest związane z obchodzonym 17 maja na całym świecie Dniem Telefonów dla Dzieci.

Celem konkursu organizowanego w ramach obchodów Dnia jest propagowanie idei pomocy dzieciom i młodzieży poprzez telefony zaufania oraz zapoznanie z ofertą działających telefonów zaufania dzieci oraz nauczycieli, wychowawców i rodziców.

Ogólnopolski konkurs organizowany już po raz kolejny przez Fundację Dzieci Niczyje, skierowany jest do publicznych i niepublicznych placówek edukacyjnych, bibliotek oraz organizacji pozarządowych. W celu wzięcia udziału w konkursie wystarczy zgłosić i przeprowadzić inicjatywę z okazji Międzynarodowego Dnia Telefonów Zaufania dla Dzieci w formie: zajęć edukacyjnych, apelu, pogadanki, przedstawienia, wystawy, itp.

Informacja o organizacji wydarzenia zostanie rozesłana do ponad 20 tysięcy nauczycieli i dyrektorów szkół z którymi Fundacja Dzieci Niczyje pozostaje w kontakcie oraz umieszczona na stronie www.dzientelefonow.fdn.pl, a także fanpejdżu na portalu Facebook (28 000 fanów).

Nad konkrusem patronat objęło Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich.


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP