Polecamy
25,00 PLN

Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE... więcej >

Nagroda jubileuszowa za 45 lat pracy dyrektora

Data dodania: 04.05.2015

Nagroda jubileuszowa za 45 lat pracy dyrektora

Czy dyrektorowi biblioteki publicznej, którego obowiązuje Ustawa z 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (dalej: ustawa kominowa), można wypłacić nagrodę jubileuszową z tytułu 45-lecia pracy?

Zasady wynagradzania dyrektora biblioteki publicznej, a także jego zastępcy i głównego księgowego ograniczają przepisy ustawy kominowej (art. 2 pkt 1, 2, i 4 w związku z art. 1 pkt 3 ustawy kominowej). Osobom tym przysługuje wyłącznie wynagrodzenie miesięczne, choć mogą być im przyznane świadczenia dodatkowe oraz nagroda roczna (art. 5 ust. 1‒3 ustawy kominowej).

Świadczenia dodatkowe to świadczenia z tytułu zatrudnienia inne bądź w wyższej wysokości niż ustalone w regulaminach wynagradzania, zakładowych oraz ponadzakładowych układach zbiorowych pracy oraz w odrębnych przepisach, np. w ustawie o działalności kulturalnej (art. 11 ust. 1 ustawy kominowej). Przepis wymienia, że są to np. świadczenia bytowe, socjalne, komunikacyjne oraz ubezpieczenia majątkowe i osobowe. 

Dyrektorowi biblioteki publicznej mogą zostać przyznane następujące świadczenia dodatkowe (§ 2 ust. 1 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 21 stycznia 2003 r. w sprawie szczegółowego wykazu świadczeń dodatkowych, które mogą być przyznane osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi, oraz trybu ich przyznawania, dalej: rozporządzenie w sprawie świadczeń dodatkowych):

  • nagroda jubileuszowa (o ile jest przyznawana nie częściej niż co 5 lat),
  • odprawa pieniężna w razie ustania stosunku pracy w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy,
  • zwrot częściowych kosztów użytkowania udostępnionego lokalu mieszkalnego, w tym mieszkania służbowego,
  • świadczenia związane z korzystaniem z częściowo odpłatnych usług telekomunikacyjnych oraz
  • świadczenia z tytułu dodatkowego ubezpieczenia zdrowotnego, majątkowego oraz osobowego.

Czytaj całość.

Źródło: Portal Instytucji Kultury


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP