Polecamy
Jolanta Różacka 8,00 PLN

Zapraszamy do zamówienia Plakatu Tygodnia Bibliotek 2020 w wersji drukowanej o wymiarach 47x68 cm.... więcej >

Wskocz po książkę

Autor: Biblioteka: Biblioteka Publiczna Gminy Kłodzko Województwo: dolnośląskie
Data dodania: 07.05.2015

Z okazji tegorocznych obchodów ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek pod hasłem "Wybieram bibliotekę", Biblioteka Publiczna Gminy Kłodzko inauguruje akcję czytelniczą "Wskocz po książkę", pod honorowym patronatem Wójta Gminy Kłodzko. 
 

REGULAMIN AKCJI „WSKOCZ PO KSIĄŻKĘ”

 

1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywać się będzie akcja czytelnicza

„Wskocz po książkę”

 

2. Organizatorem akcji jest Biblioteka Publiczna Gminy Kłodzko

 

3. Akcja czytelnicza  odbywa się w 10 bibliotekach na terenie gminy Kłodzko: w Bierkowicach, Jaszkowej Górnej, Krosnowicach 2 filie, Ołdrzychowicach Kłodzkich, Starym Wielisławiu, Szalejowie Górnym, Wojborzu, Wojciechowicach i Żelaźnie

 

4. Nagrodami w akcji jest 10 czeków finansowych o wartości 100,00 zł brutto każdy oraz 1 rower  górski o wartości kilkuset złotych, zabezpieczone przez Organizatora na cel niniejszej akcji

 

5. Uczestnicy akcji będą się ubiegać o jeden z dziesięciu czeków finansowych o wartości 100,00 zł brutto każdy

W każdej bibliotece rozdysponowany będzie jeden czek finansowy

W kategorii generalnej, jeden najwyżej punktowany uczestnik otrzyma rower górski

 

6. Akcja ma charakter otwarty, uczestnictwo w niej jest dobrowolne i nieodpłatne

 

7. Uczestnikami akcji czytelniczej mogą być osoby fizyczne, zamieszkałe na terenie gminy Kłodzko, osoby fizyczne, które nie uzyskały pełnoletności do dnia poprzedzającego rozpoczęcie Konkursu - mogą brać udział w Konkursie tylko za zgodą swoich rodziców lub przedstawicieli ustawowych (opiekunów lub kuratorów)

 

8. Uczestnikami akcji czytelniczej nie mogą być pracownicy Organizatora, a także małżonkowie, dzieci, rodzice oraz rodzeństwo pracowników Organizatora i współpracowników Organizatora

 

9. Warunkiem udziału w akcji jest:

a) zapisanie się do jednej z bibliotek Organizatora, w okresie od dnia 5 maja, aż do 31 grudnia 2015 roku – 5 punktów

b) sukcesywne wypożyczanie książek do 31 grudnia 2015 roku, za każdą wypożyczoną i przeczytaną książkę – 5 punktów

c) za każdego nowego – przyprowadzonego i zapisanego czytelnika – 10 punktów

d) za każdy udział w działaniach bibliotecznych, udokumentowanych na liście obecności i na zdjęciu grupowym – 3 punkty

 

10. Ewidencję gromadzonych punktów prowadzi bibliotekarz, a uczestnik potwierdza każdorazowo swoim czytelnym podpisem ich zgodność ze stanem faktycznym

 

11. Organizator moderuje akcję czytelniczą, co polega na prawie Organizatora do rozstrzygnięć w sytuacji, gdy do finału zakwalifikują się osoby o takiej samej, największej liczbie zebranych punktów.

W takiej sytuacji przeprowadzana będzie dogrywka -  quiz wiedzy na temat przeczytanych książek, jakie zostały wypożyczone przez uczestników w okresie od dnia rozpoczęcia akcji do dnia finału. Wygrywa osoba, która udzieli największej liczby prawidłowych odpowiedzi.

 

12. Udział w akcji czytelniczej jest równoznaczny z udzieleniem Organizatorowi zgody na bezpłatne wykorzystanie wizerunku uczestnika, jego danych osobowych w materiałach informujących media, na wszystkich polach eksploatacji  (prasa, radio, telewizja, Internet) oraz jest równoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu

 

13. Wręczenie wszystkich nagród odbędzie się podczas Walentynek z Książką w lutym 2016 rokuPartner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP