Polecamy
14,50 PLN

Koronawirus opanował cały świat. Również Polska się z nim zmaga. Czy koronawirus może być... więcej >

Odszkodowanie dla pracodawcy tylko wyjątkowo

Data dodania: 08.05.2015

Odszkodowanie dla pracodawcy tylko wyjątkowo

Większość przepisów Kodeksu pracy przewidujących prawo do odszkodowania za naruszenie przepisów prawa pracy wskazuje na pracownika jako uprawnionego do odszkodowania. Trudno za to znaleźć w Kodeksie pracy regulację, która analogiczne uprawnienie przyznawałaby pracodawcy. Pokrzywdzony pracodawca może bronić się przede wszystkim poprzez zwolnienie winnego pracownika, natomiast możliwość uzyskania dla niego odszkodowania ogranicza się do zaledwie dwóch przypadków.

Zwykłym sposobem rozwiązania stosunku pracy jest wypowiedzenie. Czynności tej mogą dokonać obie strony stosunku pracy, ale tylko oświadczenie pracodawcy podlega szczególnym rygorom. Większość przepisów zawierających formalne wymogi obowiązujące przy wypowiadaniu umowy obciąża właśnie pracodawcę. Pracownik w większości jest z nich zwolniony. Ta dysproporcja pogłębia się jeszcze przy sądowej kontroli zgodności wypowiedzenia z prawem. Może ona zostać przeprowadzona, jeżeli uprawniona strona złoży odwołanie.

Czytaj całość.

Źródło: winienczyma.bn.org.pl


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP