Polecamy
10,00 PLN 27,00 PLN

Opracowanie: „Jan Muszkowski: ludzie, epoka, książki. Tradycje i kontynuacje” obejmuje... więcej >

400 mln zł na digitalizację kultury

Data dodania: 08.05.2015

400 mln zł na digitalizację kultury

Rusza konkurs, w którym do rozdysponowania będzie 400 mln zł na digitalizację dziedzictwa kulturowego i jego udostępnianie w sieci. Konkurs ten Centrum Projektów Polska Cyfrowa ogłosi w drugim lub trzecim kwartale 2015 r. Środki pochodzą z Unii Europejskiej i przeznaczone są na lata 2014–2020.

Digitalizacja to utrwalenie wszelkiego rodzaju dóbr kultury m.in. książek, obrazów, filmów czy zdjęć w formacie cyfrowym. Ma ona służyć wygodnemu i bezpłatnemu udostępnieniu tych zasobów za pomocą Internetu. Dzięki digitalizacji, w każdym momencie można po nie sięgnąć. Udostępnienie tych zasobów w sieci w dużej mierze ułatwia odbiorcom docenienie dorobku kultury, zarówno własnego, jak i innych krajów europejskich.

O dofinansowanie w konkursie mogą ubiegać się instytucje kultury, zarówno państwowe jak i te współprowadzone z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego. O środki pieniężne mogą starać się również archiwa państwowe, ogólnokrajowi nadawcy radiowi i telewizyjni, jednostki administracji rządowej oraz urzędy i biblioteki. Beneficjenci muszą jednak wnieść minimalny wkład własny, który dla instytucji mazowieckich wynosi 20%, a dla podmiotów z pozostałych województw - 15%.

Więcej informacji o dofinansowaniu na stronie resortu kultury.

Źródło: Portal Instytucji Kultury


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP