Polecamy
31,00 PLN 39,00 PLN

Dokonana analiza siedemnastu artykułów pokonferencyjnych na temat książki, zawodu bibliotekarza... więcej >

I OTWARTE DYKTANDO MISTRZ ORTOGRAFII GMINY GOGOLIN 2015

Autor: Biblioteka: Gminna Biblioteka Publiczna w Gogolinie Województwo: opolskie
Data dodania: 08.05.2015

 Konkurs zwany   zamiennie   dyktandemadresowany  jest  dla  uczniów  szkół  podstawowychi ponadpodstawowych oraz  dorosłych -mieszkańców gminy Gogolin. Dyktando przebiegaćbędzie w następujących kategoriach:a) uczniowie klas IV-VI-z każdej szkoły ,b)gimnazjaliści,c)szkoły ponadgimnazjalne+ dorośli-ilość miejsc ograniczona.3)Warunkiem  uczestnictwaw  dyktandzie jest wyrażenie zgody poprzez wypełnienie i podpisanie karty uczestnictwa w konkursie (w przypadku niepełnoletnich podpisanie przez rodzica/opiekunaprawnego.Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP