Polecamy
39,00 PLN 99,00 PLN

Monografia jest adresowana do wszystkich osób zainteresowanych problematyką szeroko pojętej... więcej >

Lubuskie Wawrzyny 2010

Data dodania: 10.01.2011

Lubuskie Wawrzyny 2010

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. C. Norwida w Zielonej Górze zaprasza do udziału w 17. edycji konkursu Lubuski Wawrzyn Literacki oraz 6. edycji konkursu Lubuski Wawrzyn Naukowy.

Wawrzyn Literacki jest przeznaczony dla autorów wywodzących się z województwa lubuskiego lub obecnie zamieszkujących na jego terenie, a także autorów książek wydanych w lubuskich oficynach. Wawrzyn Naukowy natomiast ma na celu promowanie książek naukowych oraz popularnonaukowych o tematyce regionalnej, dotyczących Środkowego Nadodrza lub obecnego województwa lubuskiego.

Zgłoszenia książek wydanych w 2010 roku przyjmuje główny organizator Lubuskich Wawrzynów - Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. C.

Norwida w Zielonej Górze, al. Wojska Polskiego 9 (II piętro - sekretariat). Warunkiem zgłoszenia jest dostarczenie 3 egzemplarzy publikacji. Termin przyjmowania zgłoszeń upływa 20 stycznia 2011.

Partnerem w organizacji konkursu jest Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Z. Herberta w Gorzowie Wielkopolskim.

Uroczystość wręczenia Wawrzynów odbędzie się 24 lutego w WiMBP im. C.

Norwida w Zielonej Górze. Laureaci otrzymają nagrody pieniężne oraz srebrne pióro autorstwa Anety Pabjańskiej-Moskwy.

Więcej informacji o konkursie na stronie internetowej WiMBP im. C. K. Norwida w Zielonej Górze.


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP