Polecamy
Tomasz Kędziora 17,50 PLN 35,00 PLN

Przedmiotem publikacji jest próba zebrania wiadomości o początkach tworzenia spisów piśmiennictwa,... więcej >

Tygodnik „Polityka” rozdał Nagrody Historyczne za 2014 rok

Data dodania: 14.05.2015

Tygodnik „Polityka” rozdał Nagrody Historyczne za 2014 rok

12 maja w redakcji „Polityki” zostały wręczone Nagrody Historyczne 2015 za książki o najnowszej historii Polski wydane w 2014 roku.

W dziale prac naukowych i popularnonaukowych nagrodę odebrała Urszula Glensk za książkę „Historia słabych. Reportaż i życie w dwudziestoleciu 1918–1939” (TAiWPN Universitas, Kraków 2014). Emil Marat i Michał Wójcik otrzymali nagrodę w dziale pamiętników i wspomnień za książkę „Made in Poland. Opowiada jeden z ostatnich żołnierzy Kedywu Stanisław Likiernik” (Wielka Litera, Warszawa 2014). W kategorii wydawnictwa źródłowe Jury przyznało nagrodę Małgorzacie Ruchniewicz za opracowanie, wstęp i tłumaczenie: „Nie jesteśmy całkiem zapomniani…” Listy Jadwigi i Bolesława Haberów z łagrów i zesłania w ZSRR z lat 1946–1955 (Instytut Pamięci Narodowej, Warszawa 2014). Najlepszym debiutem okazała się być książka Anny Wylęgały „Przesiedlenia a pamięć. Studium (nie)pamięci społecznej na przykładzie ukraińskiej Galicji i polskich ziem odzyskanych” (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2014).

Nagrody Historyczne Polityki to najstarsza w Polsce nagroda przyznawana publikacjom o tematyce dotyczącej najnowszej historii Polski. Po raz pierwszy Nagrody zostały przyznane w 1959 r. W skład Jury przyznającego Nagrody Historyczne wchodzą wybitni polscy historycy oraz przedstawiciele tygodnika „Polityka”, a wyróżnione prace – w ogromnej większości – weszły na trwałe do polskiej historiografii.

Źródło: Portal księgarski


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP