Polecamy
Jarosław Kończak 38,00 PLN

Książka adresowana jest zarówno do osób zainteresowanych komunikacją sponsoringową, jak... więcej >

Polska Cyfrowa Równych Szans

Data dodania: 10.01.2011

Polska Cyfrowa Równych Szans

Trwa ogólnopolska kampania społeczna mająca na celu powszechną edukację cyfrową dorosłych Polaków - Polska Cyfrowa Równych Szans. Jest to wspólna inicjatywa Stowarzyszenia „Miasta w Internecie”, Ogólnopolskiej Fundacji Edukacji Komputerowej i Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, zapoczątkowana w czerwcu 2010 r. podczas 14 Konferencji „Miasta w Internecie”.

Powstał memoriał „Polska Cyfrowa Równych Szans”, będący wnikliwą analizą problemu wraz z propozycją rozwiązania problemu, jakim może stać się tzw. e-wykluczenie dużej grupy obywateli Rzeczypospolitej. To również kolejny krok do budowania społeczeństwa informacyjnego w naszym kraju. Można w nim przeczytać, że: program powinien wykorzystywać już istniejącą infrastrukturę publicznego dostępu do Internetu - centra gminne, biblioteki, szkoły i OSP, których postulatem od kilku lat jest sfinansowanie powszechnej akcji szkoleniowej i promującej korzystanie z usług i treści globalnej sieci.

Więcej informacji o programie i jego założeniach znajduje się na stronach Programu Rozwoju Bibliotek.


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP