Polecamy

Leszek Szafrańśki

26,00 PLN

Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE... więcej >

Kontrola pracownika organizatora w instytucji kultury

Data dodania: 18.05.2015

Kontrola pracownika organizatora w instytucji kultury

Instytucja kultury jest ujęta w planie kontroli urzędu miasta jako jednostka podlegająca kontroli przez pracownika urzędu miejskiego – inspektora ds. kontroli wewnętrznej w dziale kontroli i audytu wewnętrznego urzędu. W planie kontroli ujęty jest przedmiot kontroli, ale nie jest wskazany jej zakres. Przy czym nie chodzi tu o komisję rewizyjną rady miejskiej.

  • Na jakich zasadach i podstawie prawnej organizator może przeprowadzać taką kontrolę w instytucji kultury?
  • Czy kontrolujący ma obowiązek wskazać jej zakres oraz okres, w którym będzie przeprowadzana?

Organizator, jako jednostka udzielająca dotacji, ma obowiązek sprawowania nadzoru nad jej wykorzystaniem, dlatego może on kontrolować instytucję kultury w tym zakresie przy zachowaniu jej autonomii i samodzielności finansowej.

Rada gminy kontroluje działalność wójta, gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych gminy i w tym celu powołuje komisję rewizyjną (art. 18a ust. 1 Ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym). Rada gminy jako organ kolegialny nie ma możliwości dokonywania bezpośredniej kontroli. Komisja rewizyjna jest organem obligatoryjnym i musi zostać powołana.

W wielu gminach, niezależnie od komisji rewizyjnej, organy wykonawcze tworzą wyodrębnione komórki organizacyjne lub stanowiska do spraw kontroli wewnętrznej.

Czytaj całość.

Źródło: Portal Instytucji Kultury


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP