Polecamy
Katarzyna Biernacka-Licznar 25,00 PLN 41,00 PLN

Rozprawa jest pierwszym syntetycznym rozpoznaniem recepcji włoskiej literatury dziecięcej w Polsce. Z... więcej >

Mechanizm gwarancyjny Programu Kreatywna Europa

Data dodania: 21.05.2015

Mechanizm gwarancyjny Programu Kreatywna Europa

Od 2016 r. w ramach komponentu międzysektorowego Programu „Kreatywna Europa 2014–2020” ma zostać uruchomiony system poręczeń finansowych na rzecz sektora kultury i sektora kreatywnego. Fundusz gwarancyjny będzie dysponować budżetem 121 mln EURO w latach 2016-2020. System poręczeń ma na celu:

  • ułatwianie dostępu do finansowania podmiotom działającym w sektorze kultury i sektorze kreatywnym;
  • poprawę zdolności pośredników finansowych do oceny ryzyka związanego z działalnością podmiotów w sektorze kultury i sektorze kreatywnym, a także z realizowanymi przez nie projektami (capacity building).

Więcej informacji na stronie instrumentyfinansoweue.gov.pl

Źródło: prawoautorskie.gov.pl


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP