Polecamy
34,00 PLN 49,00 PLN

Suplement IV obejmuje wszystkich „pracowników książki” (od czasów najdaw­niejszych do... więcej >

SBP popiera protest bibliotekarzy małopolskich

Data dodania: 21.05.2015

SBP popiera protest bibliotekarzy małopolskich

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, solidaryzując się z bibliotekarzami Biblioteki Wojewódzkiej w Krakowie, zaapelowało do marszałka województwa małopolskiego o podwyższenie wynagrodzeń bibliotekarzy WBP.

Szanowny Pan
Marek Sowa
Marszałek Województwa Małopolskiego

 

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich solidaryzuje się z bibliotekarzami Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie protestującymi w sprawie niskich ich wynagrodzeń. Od dłuższego czasu problem wynagrodzeń bibliotekarzy wzbudza uzasadnione niezadowolenie, tym bardziej, że powszechnie znane są ich osiągnięcia w zakresie modernizowania Biblioteki, ustawicznej promocji czytelnictwa, przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, czy też integracji międzypokoleniowej. Tak wszechstronne działania sprawiają, że Biblioteka należy do najbardziej nowoczesnych instytucji kultury w Polsce, wymaga zatrudnienia wysoko kwalifikowanej kadry bibliotek, ludzi ambitnych i kreatywnych, stale podnoszących swe kompetencje.

W ostatnich latach biblioteki stały się niezastąpionym ogniwem procesu edukacji kulturalnej. Aktywność bibliotekarzy służy budowaniu społeczeństwa wiedzy. Od bibliotekarzy wymaga się solidnego wykształcenia, rzetelnej wiedzy, znajomości nowych technologii informacyjnych, wysokich umiejętności interpersonalnych, komunikacyjnych, swobodnego posługiwania się językami obcymi itp. Warunki te spełniają bibliotekarze małopolscy. Efekty ich pracy są oczywiste i uzasadniają konieczność zapewnienia godziwych warunków finansowych.

Tymczasem dane z MKiDN dotyczące poziomu wynagrodzeń tylko jednej z grup bibliotekarzy – pracowników wojewódzkich bibliotek publicznych potwierdzają, że średnia płaca brutto pracowników zatrudnionych na stanowiskach bibliotekarskich w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Krakowie jest wciąż najniższa w kraju wśród bibliotek stopnia wojewódzkiego. Jest to krzywdzące dla bibliotekarzy, tym bardziej, że w województwie małopolskim funkcjonuje silna, nasycona placówkami sieć bibliotek publicznych, oferująca usługi w zakresie promocji czytelnictwa, dostępu do bogatych źródeł informacji na najwyższym poziomie.

Mając na uwadze troskę o zapewnienie odpowiednich warunków rozwoju Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie, Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich popiera protest bibliotekarzy dotyczący warunków ich wynagradzania za pracę i oczekuje podwyższenia uposażenia zasadniczego.

Z poważaniem
Elżbieta Stefańczyk
Przewodnicząca Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich

 

Dziady kultury:

Dziady kultury - pod takim hasłem odbywa się cała akcja. Na stronie dziadykultury.wordpress.com znajdziecie wszystkie materiały, zdjęcia, petycja, artykuły prasowe itp.

Na tej stronie można również podpisać petycję, do czego zachęcamy.


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP