Polecamy
Jacek Wojciechowski 40,00 PLN 59,00 PLN

Niniejsza monografia przedstawia aktualny stan wiedzy o bibliotekarstwie – z próbą zarysowania... więcej >

DKK dla dzieci - szkolenia dla moderatorów

Data dodania: 26.05.2015

DKK dla dzieci - szkolenia dla moderatorów

Od 2012 roku Instytut Książki prowadzi autorski program Edukacja kulturalna bibliotekarzy, mający na celu poszerzenie kompetencji kulturowych bibliotekarzy. Program ma wesprzeć bibliotekarzy w stawaniu się przewodnikami po świecie książki, wiedzy i informacji, nowych technologii i nowych mediów, w nabywaniu umiejętności aktywizowania społeczności lokalnych, pokazywania mieszkańcom nowych metod spędzania wolnego czasu, wykorzystywania potencjału biblioteki (rozwijanie kompetencji kulturowych zbiorowości społeczności lokalnej przez książkę).

W tym roku realizacja programu zaczyna się od szkoleń dla moderatorów Dyskusyjnych Klubów Książki dla dzieci. W programie szkoleń:

  • warsztaty o tym, jak rozmawiać z dziećmi na trudne tematy, które kojarzą się z cierpieniem, bólem, konfliktami;
  • warsztaty na temat głośnego czytania, mające na celu uruchomienie wyobraźni oraz poszukiwanie środków artystycznego wyrazu w interpretacji wierszy i prozy;
  • prelekcja o pięknych, mądrych i bez tabu książkach dla dzieci;
  • warsztaty o tym, jak przygotować koncepcję i zorganizować niezapomniane wydarzenie literackie dla dzieci.

Źródło: Rynek Książki


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP