Polecamy
49,00 PLN

Laureat Nagrody Naukowej SBP im. Adama Łysakowskiego za rok 2019 Publikacja zbiorowa Mai... więcej >

Święto w niedzielę nie obniża wymiaru czasu pracy

Data dodania: 01.06.2015

Święto w niedzielę nie obniża wymiaru czasu pracy

W ośrodku kultury pracownicy czasami wykonują pracę w niedzielę. Czy dzień niedzieli Wielkanocnej może obniżyć wymiar czasu pracownika? Czy należy się za to święto dzień wolny?

Święto przypadające w niedzielę nie obniża wymiaru czasu pracy pracownika. Do instytucji kultury w zakresie obliczania wymiaru czasu pracy stosuje się przepisy Ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (dalej: kp), w tym przede wszystkim jej art. 130.

Zatem obowiązujący pracownika wymiar czasu pracy, ustalony na podstawie art. 129 § 1 kp, oblicza się:

  • mnożąc 40 godzin przez liczbę tygodni przypadających w okresie rozliczeniowym, a następnie
  • dodając do otrzymanej liczby godzin iloczyn 8 godzin i liczby dni pozostałych do końca okresu rozliczeniowego, przypadających od poniedziałku do piątku.

Należy zwrócić uwagę, że nie ma znaczenia, w jakie dni tygodnia pracownik świadczy pracę. Istotna jest przeciętna tygodniowa norma czasu pracy, czyli 40 godzin.

Czytaj całość.

Źródło: Portal Instytucji Kultury


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP