Polecamy
38,00 PLN

Oddawana do rąk Czytelników publikacja ma na celu zwrócenie uwagi na wielowymiarowy... więcej >

III Forum Bibliotekarzy Województwa Zachodniopomorskiego

Autor: Biblioteka: Książnica Pomorska im. Stanisawa Staszica w Szczecinie Województwo: zachodniopomorskie
Data dodania: 08.06.2015

III Forum Bibliotekarzy Województwa Zachodniopomorskiego ma umożliwić bibliotekarzom wymianę doświadczeń, wskazać przykłady projektów już w bibliotekach zrealizowanych oraz wytyczyć skuteczną drogę do osiągania zakładanych celów. Organizatorzy mają nadzieję, że temat Forum stanie się inspiracją i zachętą do podejmowania nowych wyzwań, ośmieli do sięgania po środki zewnętrzne, udowodni zrealizowanymi przykładami, że wymagane procedury nie są aż tak trudne i skomplikowane.

III Forum Bibliotekarzy Województwa Zachodniopomorskiego
Pozyskiwanie środków przez biblioteki – dobre praktyki i wymiana doświadczeń
18 czerwca 2015 (Aula Książnicy Pomorskiej, budynek C, III piętro)

Program
10.00
Powitanie uczestników Forum przez Lucjana Bąbolewskiego, Dyrektora Książnicy Pomorskiej oraz Cecylię Judek, Przewodniczącą Okręgu Zachodniopomorskiego     Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich

I. Aplikacja środków – część instruktażowa

10.30 – 11.30
Bożena Kosińska (specjalista ds. Funduszy Europejskich) - Fundusz dla biblioteki. Jak i gdzie uzyskać dodatkowe środki finansowe

11.30-12.30
Tomasz Schneider (Prezes Stowarzyszenia Rozwoju i Edukacji „Lider”) - Zewnętrzne źródła finansowania. Pozyskiwanie funduszy w praktyce                                                                

12.30 -13.00 –przerwa kawowa

II. Pozyskiwanie funduszy zewnętrznych – część praktyczna - prezentacja dobrych praktyk

13.00-13.20
Anna Rutkowska (Miejska Biblioteka Publiczna w Szczecinie) - Korzyści płynące ze współpracy ze środowiskiem lokalnym, wolontariuszami i instytucjami przy pozyskiwaniu finansów do realizacji wspólnych projektów

13.20- 13.40
Anna Lewicka (Miejska Biblioteka Publiczna w Choszcznie) - Realizacja planu pozyskiwania funduszy na remont budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej im. M. Dąbrowskiej w Choszcznie Analiza rezultatów (sukcesy i porażki)                                                                                             

13.40-14.20 przerwa cateringowa

14.20 – 14.40
Mirosława Różycka (Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego) - Remont budynku biblioteki w Kampusie Piastów z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013

14.40- 15.00
Urszula Ganakowska (Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego) - Budowa Centrum Dydaktyczno-Badawczego Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Szczecińskiego ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

15.00- 15.20
Elżbieta Edelman (Biblioteka Akademii Morskiej w Szczecinie) - Projekty realizowane przez Bibliotekę Główną Akademii Morskiej w Szczecinie

15.20-15.40 Dyskusja i podsumowanie spotkania.

 


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP