Polecamy
Małgorzata Kowalska 32,00 PLN 47,00 PLN

Crowdsourcing internetowy – pozytywny wymiar partycypacji społecznej. Konteksty – istota... więcej >

UE wzywa do digitalizacji

Data dodania: 11.01.2011

UE wzywa do digitalizacji

Grupa analityczna Comité des Sages działająca przekazała 10 grudnia 2010 roku sprawozdanie na ręce urzędników europejskich, w którym zaleca digitalizację dziedzictwa kulturowego Europy. W dokumencie wzywa się państwa członkowskie UE do zwiększenia działalności na rzecz udostępniania w internecie pozycji dostępnych w ich bibliotekach, archiwach i muzeach. Podkreślono korzyści gospodarcze wynikające z digitalizacji na bazie partnerstwa publiczno-prawnego, ale również odniesiono się do aspektów tworzenia społeczeństwa informacyjnego.

Ważnym aspektem takiego procesu jest również usprawnienie projektu europejskiej biblioteki Europeana. Dokument grupy analitycznej, którego członkami są: Maurice Lévy, Elisabeth Niggemann oraz Jacques de Decker, ma być uwzględniony w szerszej strategii wchodzącej w zakres Europejskiej Agendy Cyfrowej.


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP