Polecamy
Hanna Łaskarzewska 25,00 PLN 35,00 PLN

Celem publikacji jest przedstawienie czołowych postaci, które tworzyły organizację bibliotekarską u... więcej >

Nagroda Naukowa SBP im. Adama Łysakowskiego za rok 2014

Data dodania: 12.06.2015

Nagroda Naukowa SBP im. Adama Łysakowskiego za rok 2014

Do Nagrody zgłoszono 9 pozycji w 4 kategoriach:

prace o charakterze teoretycznym, metodologicznym, źródłowym

 1. Babik Wiesław: Ekologia informacji. – Kraków : Wydaw. UJ, 2014. - 196 s.
 2. Baltazar Opec, Żywot Pana Jezu Krysta, wydali i wstępami opatrzyli Wiesław Wydra i Rafał Wójcik, wstęp ikonograficzny Katarzyna Krzak-Weiss. - Poznań, Wydawnictwo Naukowe UAM, 2014.
 3. Matczuk Alicja: Polskie bibliografie nauk humanistycznych i społecznych do roku 1989 : historia i metodyka. - Lublin : Wydawnictwo UMCS 2014. - 469 s.
 4. Wojciechowska Maja: Studium zarządzania niematerialnymi zasobami organizacyjnymi bibliotek. - Gdańsk : Wydaw. UG, 2014. - 338 s.

prace o charakterze dokumentacyjno-informacyjnym

 1. Harry Potter : fenomen społeczny, zjawisko literackie, ikona popkultury / Pod red. Weronika Kosteckiej i Macieja Skowery. – Warszawa : Wydaw. SBP, 2014. - 186 s.
 2. Jamróz-Stolarska Elżbieta: Serie literackie dla dzieci i młodzieży w latach 1945-1989 : produkcja wydawnicza i ukształtowanie edytorskie. – Warszawa : Wydaw. SBP 2014. – 180 s.
 3. Papuzińska Joanna: Mój bajarz odnowiony : studia i szkice o literaturze młodzieżowej. – Warszawa : Wydaw. SBP, 2014. - 175 s.

podręczniki akademickie

 1. Cyrklaff Magdalena: Biblioterapia w edukacji z zakresu profilaktyki uzależnień i promocji zdrowia. – Toruń : Wydaw. Naukowe UMK, 2014. - 262 s.

prace o charakterze praktyczno-wdrożeniowym

 1. 9. Kotuła Sebastian Dawid: Wstęp do Open Source. - Warszawa : Wydaw. SBP, 2014. - 168 s.

 

Nagrodzeni:

Decyzją Prezydium Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich na wniosek Komisji, Nagrodę Naukową SBP im. A. Łysakowskiego otrzymują:

 • Matczuk Alicja: Polskie bibliografie nauk humanistycznych i społecznych do roku 1989 : historia i metodyka. - Lublin : Wydawnictwo UMCS 2014. - 469 s.
 • Cyrklaff Magdalena: Biblioterapia w edukacji z zakresu profilaktyki uzależnień i promocji zdrowia. – Toruń : Wydaw. Naukowe UMK, 2014. - 262 s.
 • Kotuła Sebastian Dawid: Wstęp do Open Source. - Warszawa : Wydaw. SBP, 2014. - 168 s.

Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP